Ny sökning
SG0258

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna

Det här är kursen för dig som vill förbereda dig för uppgifter och utmaningar för arbete mot ett hållbart skogsbruk i subtropiska och tropiska regioner. I kursen går ni igenom centrala begrepp inom ekologi och skogsskötsel i tropiska och subtropiska skogar och lär er att utvärdera uthålligt skogsbruk utifrån sociala, ekonomiska och biofysiska förutsättningar. Ett viktigt område är även agroforestrysystem som utgör en stor resurs för människors tillgång till bränsle och virke i stora delar av världen. Möjligheter och problem med plantageskogsbruk med olika arter tas upp samt möjligheter till brukande av naturskogar. I kursen ingår även att jämföra olika ansatser för restaurering av skogar i tropiska och subtropiska områden. Många exempel kommer från de forskningsprojekt som deltagande lärare är bedriver i olika delar av världen, Borneo, Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Indien, mm.Kursen ges som campusoberoende kurs vilket innebär att du kan läsa kursen vid SLU:s campus i Alnarp, Uppsala och Umeå.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0258-20136 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0258

Läsåret 2022/2023

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna (SG0258-20133)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna (SG0258-20022)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna (SG0258-20100)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Introduction to tropical ecosystems, forests, soils and climate

Bonan, G.B. 2008. Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. Science.

Brandon, K. 2014. Ecosystem Services from Tropical Forests: Review of Current Science. CGD Climate and Forest Paper Series #7.

Busch, J. and Ferretti-Gallon, K. 2014. *Stopping Deforestation: What Works and What Doesn't. *CGD Climate and Forest Paper Series #3.

Driessen, P., Deckers, J., Spaargaren, O., Nachtergaele, F. 2001. Lecture notes on the major soils of the world.

Elliott, S., Blakesley, D., Hardwick, K. 2013. Understanding Tropical Forests, Chap 2, in Restoring tropical forests: a practical guide. Royal Botanic Gardens, Kew.

Ellison, D. et al. 2017. Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change.

FAO. 2018. The state of the world’s forests 2018 - Forests pathways to sustainable development. Rome.

Goodman, R. and Herold, M. 2014. Why Maintaining Tropical Forests Is Essential and Urgent for a Stable Climate. CGD Working Paper 385.

Popkin, G. 2019. How much can forests fight climate change? Nature.

Agroforestry and multifunctional landscapes

Agroforestry Network. 2018. Scaling up Agroforestry: Potential, challenges and barriers. A review of environmental, social and economic aspects at the farmer, community and landscape levels. Stockholm.

FAO. 2017. Agroforestry for landscape restoration: Exploring the potential of agroforestry to enhance the sustainability and resilience of degraded landscapes. Rome.

Global Evergreening Alliance. 2019. How to suck carbon out of the air and convert it into profits and jobs for poor farmers across the globe.

Goffner, D., Sinaré, H. and Gordon, L. 2019. The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative as an opportunity to enhance resilience in Sahelian landscapes and livelihoods. Regional Environmental Change.

Kuyah, S. et al. 2016. Trees in agricultural landscapes enhance provision of ecosystem services in Sub-Saharan Africa. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.

Sacande, M. et al. 2021. Socio-economic impacts derived from large scale restoration in three Great Green Wall countries. Journal of Rural Studies.

Forest and Landscape Restoration

Besseau, P., Graham, S. and Christophersen, T. (eds.). 2018. Restoring forests and landscapes: the key to a sustainable future. Global Partnership on Forest and Landscape Restoration, Vienna, Austria.

Bracalion P.H.S., et al. 2019. Global restoration opportunities in tropical rainforest landscapes. Science.

Chazdon, R.L., Brancalion, P.H.S., Laestadius, L. et al. 2016. When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. Ambio 45, 538–550.

Di Sacco, A. et al. 2021. Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits. Global Change Biology 27:7.

Elliott, S., Blakesley, D., Hardwick, K. 2013. Restoring tropical forests: a practical guide. Royal Botanic Gardens, Kew.

FAO. 2019. Restoring forest landscapes through assisted natural regeneration (ANR) – A practical manual. Bangkok. 52 pp.

Guariguata MR, et al. 2021. Forest and Landscape Restoration. FTA Highlights of a Decade 2011–2021 series. Highlight No.4. Bogor, Indonesia: The CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA).

ITTO. 2020. Guidelines for forest landscape restoration in the tropics. ITTO Policy Development Series No. 24. International Tropical Timber Organization (ITTO), Yokohama, Japan.

Kettle, C.J. et al. 2020. Priorities, challenges and opportunities for supplying tree genetic resources p. 51-61 in FAO. 2020. Restoring the Earth – The next decade. Unasylva No. 252 - Vol. 71 2020/1. Rome.

Laestadius, L. et al. 2015. Before Bonn and beyond: the history and future of forest landscape restoration. Unasylva No. 245. Vol. 66 2015/3

llstedt et al. 2016. Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. Scientific Reports.

Philipson, C.D. et al. 2020. *Active restoration accelerates the carbon recovery of human-modified tropical forests. *Science.

Sabogal, C., Besacier, C., and McGuire, D. 2015. Forest and landscape restoration: concepts, approaches and challenges for implementation. Unasylva No. 245. Vol. 66 2015/3

Sheil & Bargués-Tobella. *More trees for more water in drylands: myths and opportunities. *In: Pasiecznik, N. & Reij C. (Eds). 2020. Restoring African Drylands 60: 209-216. EFTRN News.

Natural Forest Management

Ashton, M.S. and Hall, J.S. 2011. The Ecology, Silviculture, and Use of Tropical Wet Forests with Special Emphasis on Timber Rich Types. Chap 12 in Günter, S. (Ed.), 2011. Silviculture in the tropics, Tropical forestry. Springer, Heidelberg ; New York.

Karsenty, A. and Gourlet-Fleury, S. 2006. Assessing Sustainability of Logging Practices in the Congo Basin’s Managed Forests: the Issue of Commercial Species Recovery. Ecology and Society 11(1):26.

Schwartz, G. et al. 2016. Profitability of silvicultural treatments in logging gaps in the Brazilian Amazon. Journal of Tropical Forest Science, 28(1): 68–78.

Fredericksen T.S. 2011. Silviculture in Seasonally Dry Tropical Forests (Review) Chap 16 in Günter, S. (Ed.), Silviculture in the tropics, Tropical forestry. Springer, Heidelberg ; New York.

Ehrenberg-Azcárate, F. & Peña-Claros, M. 2020. Twenty years of forest management certification in the tropics: Major trends through time and among continents. Forest Policy and Economics.

Hensbergen, H.J. van. 2018. Rethinking forest concessions - Improving the allocation of state-owned forests for better economic, social and environmental outcomes. Forestry Working Paper No. 4. Rome, FAO. 84pp.

Factfulness

Rosling, H., Rosling, O. and Rosling Rönnlund, A. 2018. Factfulness: Ten reasons we’re wrong about the world – and why things are better than you think.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0258 Anmälningskod: SLU-20136 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%