Ny sökning
SG0254

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser

Kursen behandlar såväl traditionella skogsindustriella produkter som olika typer av framtida produkter, i form av tex bränslen och nya bioraffinaderiprodukter. Ingående ämnesområden är teknologi, bioenergi och virkeslära. Kursen består av föreläsningar, varav ett stort antal externa medverkande, egna arbeten och seminarier, laborationer och studiebesök.


Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0254-10279 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0254

Läsåret 2022/2023

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10278)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10039)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10044)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10052)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Vid kursstart finns all litteratur att låna.

Litteratur, tenta 1

 • Bowyer, Haygreen. 2007
  Forest products and wood science;
  Composition and structure of wood cells. 17 sidor

 • SDC. 2015
  Dokumentation och slutsatser

 • Seminarium med RMR:s sågtimmerkommitté om visioner för framtida mätning och redovisning av sågtimmer.

 • Hartler, N. 1989
  Fibern i arbete
  Sveriges skogsvårdsförbunds tidskrift 4-89. Sid 10-19

 • Hedenberg, Ö. m fl
  Bättre utnyttjande av svensk barrved. 22 sidor

 • Johansson, B.
  Ved, flis och bark. 14 sidor

 • Jonsson, M.
  Lagring av barkat eller obarkat timmer vid sågverk. 5 sidor

 • Norsk Treteknisk Institutt
  Fokus på tre, nr 29 2003
  Uttak av furu kjerneved. 4 sidor

 • Nylinder, M. 2011
  Timmer. Inst. för skogens produkter (SLU)
  Sid 142-147, 156-177

 • Nylinder, M. 2015
  Massaved. Inst. För skogens produkter (SLU)
  Sid 22-25, 29-37, 51-59
  Persson, K-E. 2000

 • Papperstillverkning
  Skogsindustrins utbildning, Markaryd
  Sid 18-73, 85-91, 103-110, 119-131, 216-220, 262-263.

 • Skogforsk. 2007. Arbetsrapport nr 651. Ca 30 sidor.
  Utveckling av egenskapsbeskrivning med avverkningsmaskiner.
 • Skogsnäringens forskningsagenda

 • STFI-Packforsk. 2008. Rapport 366
  Vedråvara, logistik och effektivitet ( sid 20-34 )

 • Svenskt Trä. 2013.
  Att välja trä ( sd 43-49, 62-74,78-87 )

 • Thomassen, T. 1998
  Trätorkningsteknik. (ca 40 utvalda sidor)

 • Factors affecting wood energy grass and straw pellet durabili**ty **– Whittaker & Sheild, review artikel 2017.

 • Trätek. 1998
  Torkat virke- hur man ställer krav. 14 sidor

 • Föreläsningsstoff

Litteratur, tenta 2

”Bränsleveckan”

 • Produktifiera för att kommunicera – förslag till standardiserade sortiment för skogsbränsle **Skogforsk 2015 (sid1-47)

 • Bränslehandboken – **Värmeforsk 2012 (sid 6-109, 311-357, 382-406)

 • Mätning av trädbränslen – SDC (55 sidor)

 • Lagringshandbok för trädbränslen – Lehtikangas, P 1998 (sid 48-59, 60-64, 84, 90-99)

 • Extramaterial (ej på tenta): SKOGEN – EN VÄXANDE ENERGIKÄLLA - Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem 2007-2010 Skogforsk 2010

”Förbränning och extraktionsveckan”

 • Kompendium ”Combustion equipment” – från boken ”Combustion and gasification” 1996 (sid 1-8, 22-32)

 • Bränslekvalitet utifrån askbildande element – Forestpower 2011 (29 sidor)

 • Status overview of torrefaction technologies – report IEA Bioenergy 2012 (sid 1-14, 22-29)

 • Steam explosion for biomass pre-treatment – Report DTI (sid 3-12)

 • Hydrothermal Carbonization of Waste Biomass: Process Design, Modeling, Energy Efficiency and Cost Analysis – artikel Energies 2017 (sid 1-13)

”Framtidsveckan”

 • Nya produkter från skogsråvara – en översikt av läget 2014, Innventia, Skogforsk (ca 60 sid)

 • Upgrading of biomass: alternative ways for biomass treatment, Diego Ching, KTH ( ca 60 sid)

 • Föreläsningsstoff

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0254 Anmälningskod: SLU-10279 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%