Ny sökning
SG0254

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser

Kursen behandlar såväl traditionella skogsindustriella produkter som olika typer av framtida produkter, i form av tex bränslen och nya bioraffinaderiprodukter. Ingående ämnesområden är teknologi, bioenergi och virkeslära. Kursen består av föreläsningar, varav ett stort antal externa medverkande, egna arbeten och seminarier, laborationer och studiebesök.


Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0254-10039 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0254

Läsåret 2023/2024

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10279)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10278)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10044)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254-10052)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Litteraturlista Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254) HT21 [Litteraturlista Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser (SG0254) HT21] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0254/10044.2021/Litteraturlista__SG0254_HT_2020.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0254 Anmälningskod: SLU-10039 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%