Ny sökning
SG0222

Styrning av skogliga värdekedjor

Planering och styrning av skogliga och andra biobaserade försörjningskedjor är avgörande för kundvärde, lönsamhet och miljö. Denna kurs handlar om hur man anpassar biobaserade flöden till affärsstrategi och organiserar inköp, produktion och försäljning för hållbarhet och värdeskapande. Utifrån operationsanalys behandlas företagets resursbehov, informationshantering och koordinering. Kursen omfattar bland annat kalkylmetoder, prognoser, strategisk produktionsplanering och lagerhantering. Livscykelanalys ingår som ett analysverktyg för hållbarhetsbedömningar. I studierna varvas teoretiska föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och projektarbeten. Studenten arbetar med problemlösning och tränar att kommunicera sina slutsatser såväl skriftligt som muntligt.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för SG0222

Läsåret 2022/2023

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40115)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40027)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40017)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40008)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40055)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Literature

 • Berk J, DeMarzo P. 2020. Corporate Finance 5th ed. Pearson, Harlow, UK.
 • Chopra S. 2019 (or latest edition). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 7th Ed. Global Pearson, Harlow, UK. (recommended for acquisition)
 • Dury C. 2021. Management and cost accounting. CENGAGE
  Krajewski LJ, Ritzmen LP, Malhotra MK 2019. Operations Management. 12th ed. Pearson, Harlow, UK.
 • Langstrand, J. 2016. An introduction to value stream mapping. Linköping university
 • Lewandowski, M. Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework. Sustainability 2016, 8, 43
 • Oakland, J.S. 2014. Total quality management and operational excellence.
 • Piercy, N., Rich, N., 2015. The relationship between lean operations and sustainable operations. International Journal of Operations & Production Management 35, 282-315.
 • Srivastava, S.K. 2008. Network design for reverse logistics. Omega 36, 535 – 548.
 • Weeman, C. 2017. A circular economy handbook for business and supply chains, NY: Cogan Page.
 • Lecture handouts
 • Additional articles etc.

**LCA-related**
 • Churkina, G.; Organschi, A.; Reyer, C. P. O.; Ruff, A.; Vinke, K.; Liu, Z. et al. (2020): Buildings as a global carbon sink. In Nat Sustain 3 (4), pp. 269–276. DOI: 10.1038/s41893-019-0462-4.
 • Life Cycle Assessment: Quantitative Approaches for Decisions That Matter – lcatextbook.com. http://www.lcatextbook.com/
 • Schulte, M.; Jonsson, R.; Hammar, T.; Stendahl, J.; Hansson, P.-A. (2022): Nordic forest management towards climate change mitigation: time dynamic temperature change impacts of wood product systems including substitution effects. In Eur J Forest Res. DOI: 10.1007/s10342-022-01477-1
 • Skytt, T.; Englund, G.; Jonsson, B. G. (2021): Climate mitigation forestry—temporal trade-offs. In Environmental Research Letters 16. DOI: 10.1088/1748-9326/ac30fa

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0222 Anmälningskod: SLU-40118 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%