Ny sökning
SG0220

Skoglig Ekologi

Kursen ska främst ge breda förkunskaper för fortsatta studier i ekologiska ämnen och för tillämpningar inom skogsbruk och naturvård. Du lär dig om grundläggande ekologisk teori med tillämpningar inom såväl terrestra som akvatiska delar av skogsekosystemen. Den ger också ökade kunskaper om viktiga skogslevande djur- och växtarter, om mönster i utbredning (biogeografi) och om relationer mellan individer, populationer och arter (konkurrens, predation, etc.). Speciell tonvikt läggs på flödet av energi och ämnen i och mellan olika typer av ekosystem, samt på faktorer som påverkar ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga. Utifrån den kunskap du får om naturliga skogsekosystemen, ges också en introduktion till naturvårdsbiologiska frågeställningar, t.ex. hur skogsbruket påverkar växt- och djursamhällens sammansättning och dynamik.Kursen är upplagd som en PBL (problembaserat lärande) där studenterna arbetar i basgrupper med fallstudier och ekologiska frågeställningar. Fallstudierna representerar olika ekologiska områden och varje fall avslutas med diskussion och sammanfattning av slutsatser.

Information från kursledaren

Dear all,

We are very much looking forward to meeting you soon for the Forest Ecology course start 2nd November. The course registration is now open and you can register yourself until the 2 November.

I have uploaded the updated schedule and we will meet in Bokskogen at 12:15 on Nov 2nd for the course introduction.

Best wishes,

Maja

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0220-20020 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0220

Läsåret 2022/2023

Skoglig Ekologi (SG0220-20117)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Skoglig Ekologi (SG0220-20005)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skoglig Ekologi (SG0220-20012)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig Ekologi (SG0220-20065)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Course Reading List, Preliminary Författare: Cain, ML, Bowman, WD & Hacker, SD, Ecology 2nd or 3rd edition http://www.sinauer.com/catalog/biology/ecology-611.html Kommentar: We will use this text book as a complement to the lectures. It is a very good book that can be used to reach the learning goals in general, but the chapters below are especially recommended. The computer labs. that you will perform during this course are connected to this book. We want you to especially read the chapters that are relevant for these labs. Recommended chapters Connected to lab. 6 Evolution and Ecology 1. Finches and evolution 8 Behavioral Ecology 9 (10) Population Growth and Regulation 2 Population growth 20 (21) Energy Flow and food webs 3 Top-Down control 10 (11) Population Dynamics 4 Isle Royale 17 (18) Biogeography 5 Patchy prairies 18 (19) Species Diversity in Communities 6 Intermediate disturbance The chapter number within parentheses are from the newest edition (2014). In the older edition (2011) chapter 8 is missing, but will be available from us. We will put the recommended chapters in Canvas, where the course will have a work space, for information, archive, handing in assignments, etc

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0220 Anmälningskod: SLU-20020 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%