Ny sökning
SG0217

Operativ styrning av virkesleveranser

Kursen fokuserar på genomförandedelen i råvaruförsörjningen; att gå från plan till praktiskt genomförande med så effektivt resursutnyttjande som möjligt och förbereder studenten för en yrkesroll inom skogsbrukets råvaruförsörjning. Kursen är indelad i tre huvudavsnitt: drivning, transport samt koordinering och kontroll. Drivning- och transportavsnitten omfattar ekonomi, upphandling och verksamhetsstyrning för att uppfylla leveransplaner till industrier. Koordinering och kontroll omfattar organisering av aktiviteter längs försörjningskedjan. Kursen formas kring praktiska övningar inom enskilda aktiviteter samt koordinering av dessa och baseras främst på övningar, varvat med föreläsningar av näringslivsrepresentanter och litteraturseminarier.


Obligatoriska moment i kursen utgörs av gästföreläsningar, seminarier, övningar och fallstudier.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för SG0217

Läsåret 2022/2023

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30242)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30042)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30024)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30050)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30271)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Del 1 Produktion (PR)


Erlandsson, E. 2016. The triad perspective on business models for wood harvesting – tailoring for service satisfaction within forest owners associations. Doctoral dissertation no. 124. Acta Universitatis agriculturae Sueciae. [https://pub.epsilon.slu.se/13855/1/erlandsson\_e\_161121.pdf]()
Erlandsson, E., Fjeld, D. 2017. Impacts of service buyer management on contractor profitability and satisfaction – a Swedish case study. International Journal of Forest Engineering. 28:148-156. [http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14942119.2017.1367235]()
Jylhä P., Rikkonen P., Hamunen K. 2020. Size matters – an analysis of business models and the financial performance of Finnish wood-harvesting companies. Silva Fennica vol. 54 no. 4
article id 10392. 23 p. [https://www.silvafennica.fi/pdf/article10392.pdf]()
Lindroos, O. 2016. Planeringsprocessen vid operativ planering av drivning. Kompendium SLU. Delas ut/läggs på hemsida.
Renström, J. 2008. Säsongvis avverkning – det operativa traktvalets påverkan på den säsongmässiga uthålligheten i ett bolagsdistrikts traktbank. Arbetsrapport 214, Inst för skoglig resurshushållning, SLU Umeå. [https://stud.epsilon.slu.se/12102/1/renstrom\_j\_171107.pdf]()

Del 2 – Transport (TR)


Andersson, G, Flisberg, P, Lidén ,B, Rönnqvist, M. 2008. RuttOpt – a decision support system for routing of logging trucks. Canadian Journal of Forest Research 38: 1784-1796. Delas ut.
Carlsson, D., Rönnqvist, M. 1998. Tactical planning of forestry transportation with respect to backhauling. Lith-MAT-R-1998-13. Delas ut.
Haksever, C., Render, B. ,Russel, R. and Murdick, R. 2000. CD-Tutorial: Vehicle routing and scheduling. From: Service management and operations. Prentice-Hall. Delas ut.
Karanta, I, Jokinen, O Mikkola, T, Savola, J, Bounsaythip, C. 2000. Requirements for a vehicle routing and scheduling system in timber transport. In: Sjöström, K. (ed) 2000. Proceedings from 1st World Symposium on Logistics in the forest sector. Timber Logistics Club. Delas ut.
Lindström, J. 2010. Kartläggning av ruttplaneringsprocesser för virkestransportörer. Arbetsrapport 285 2010. Inst. för skoglig resurshushållning, SLU Umeå. [https://stud.epsilon.slu.se/1733/1/Lindstrom\_J100707.pdf]()
Lumsden, K. 2012. Logistikens grunder (Teknisk logistik). Studentlitteratur, Lund. Kapitel 6
(Järnvägstransporter) och 7 (Sjötransporter). 6 ex i kursbiblioteket (plus 6 ex av äldre upplaga).
Savola, J, Rummumainen, H, Jokinen, O. 2004. KUORMA: a collection of APS-algorithms for forest in wood transport. ERCIM News No. 56, January 2004. Delas ut.

Sjölling, I, Rönnqvist, E, Fjeld, D. 2023. Rail transport in Swedish wood supply – seasonal variation, system risks and mitigation costs. International Journal of Forest Egineering, 34:2.


Sterner, K, Edman, T, Fjeld, D. 2023. Transport management – a Swedish case study of organizational processes and performance, International Journal of Forest Engineering.
Sveriges Åkeriföretag. 2023. Åkerinäringen med verksamhetsområden. Nyckeltal för lönsamhet och tillväxt. Rementum Research & Management, Malmö. [https://www.akeri.se/sites/default/files/2023-10/Nyckeltalsrapport\_Sveriges\_%20%C3%85kerif%C3%B6retag\_2023.pdf]()
**Del 3 – Koordinering (SCM)**
Hultén, L. & Bohlin, H. 2002. Information exchange and controllability in logistics. Working paper –Transport Research Institute, Stockholm. Delas ut.
Jörgensen, F. 1995. Overview of function modelling – IDEF0. In: Information Management in Computer Integrated Manufacturing: A Comprehensive Guide to State-of-the-Art CIM Solutions. Springer-Verlag. Sid 340-354. Delas ut.
Ljungberg, A., Larsson, E. & Roos, C. 2001. Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur: k6 Identifiering och kartläggning av processer. Delas ut.
Mattson, S.-A. 2012. Logistik i försörjningskedjor. Studentlitteratur, Lund. Kapitel (3) ,(4), 5, (7), 8, 12. 8 ex i kursbiblioteket (plus 6 ex av äldre upplaga).
Sterman, J. D. 1998. Deterministic chaos in models of human behaviour: methodological issues and experimental results. System Dynamics Review 4(1-2): 148-178. Delas ut.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0217 Anmälningskod: SLU-30232 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%