Ny sökning
SG0216

Skogsindustriell försörjningsstrategi

Kursen har fokus på hur man långsiktigt strukturerar skogliga verksamheter för att uthålligt och resurseffektivt försörja industrier med nödvändig råvara. Kursen är indelad i avsnitten försörjningsstrategi, virkesmarknad, virkeshandel samt försörjnings- och flödesplanering. Efter teorin kommer en obligatorisk företagsfallstudie, där kursens tidigare delar tillämpas genom kartläggning och analys av ett företags försörjningsstrategi. Övriga obligatoriska moment är övningar och vissa seminarier.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0216-20128 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0216

Läsåret 2022/2023

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20155)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20169)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20021)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20033)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216-20066)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0216 Anmälningskod: SLU-20128 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%