Ny sökning
SG0213

Trävetenskap och träteknologi

Syftet med kursen är att ge en omfattande översikt över grunderna i vedens byggnad som börjar från molekyler nivå, mikro- och makrostruktur med avseende på funktion och tillämpningar i slutprodukter inklusive bio-ekonomiska aspekter. Kursen innefattar grundläggande och avancerade egenskaper hos trä, fibermaterial, bio-kompositer, deras hållbarhet och nedbrytning, skydd, behandling och testning. Aspekter av biomaterial modifiering och industriell processteknik t ex. sågverk, massa- och papperstillverkning, bio-komposit material, bioraffinaderier och framtida potential för lignocellulosa i avancerade material kommer också att diskuteras.

Det övergripande målet för kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap om trä och lignocellulosa som råvara för konventionella och moderna teknologiska processer.

Gästföreläsningar, studiebesök och projektrelaterade uppgifter är obligatoriska.

Information från kursledaren

Hi Everybody,

On behalf of the course organizers we would like to welcome you to course and hope very much you will find the lectures and practicals interesting and rewarding. For your information, the introductory lectures on the 15th of January will be conducted in the Wood Science Building, Vallvägen 9C that lies in the south east corner of Ultuna campus. You will find instructions on how to get to us with: https://www.slu.se/institutioner/skogens-biomaterial-teknologi/TRV/kontakt-trv/

Looking forward to meeting you,

Nasko & Geoff

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för SG0213

Läsåret 2022/2023

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30241)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30043)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30025)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30049)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30083)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-20151)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Basic literature

 1. Nylinder, M. and Fryk, H. (2011) Timmer. ISBN 978-91-576-9030-2
 2. Nylinder, M. and Fryk, H. (2015) Massaved. ISBN 978-91-576-9306-8
 3. Haygreen, J.G. and Bowyer, J.L. (2007) 5th edition. Forest Products and Wood Science. Blackwell Publishing. 
 4. Tsoumis, G. (1991) Science and Technology of Wood; Structure, Properties, Utilization. ISBN: 978-3-941300-22-4

**Additional literature**
 1. Daniel, G. Wood and Fibre Morphology. (2009) In: Wood Chemistry and Biotechnology, ch. 3 pp 46-59 (Eds M. Ek, G. Gellerstedt, G. Henriksson. De Gruyter. ISBN 978-3-11-021339-3.
 2. Eriksson, L., G. Daniel, L. Ödberg (2005) WURC Ett kompetenscentrum för skogindustrin. Wood Ultrastructure Research Centre; pp. 1-12
 3. Berggren, R. 2003. Strength Delivery- Changes in fiber properties and morphological organization during industrial processing: a literature review. WURC Report 5, 11 pages.
 4. Wood-damaging fungi. Management of Wood-destroying pests. Chapter 7. pp 85-91.
 5. Eaton, R.A. & M.D.C. Hale (1993) Wood; Decay, pests and protection. Chap. 4 Effect of decay on the mechanical properties of timber; pp. 111-129
 6. Eaton, R.A. & M.D.C. Hale (1993) Wood; Decay, pests and protection. Chap. 15. Natural durability; pp. 311-318
 7. Callum A. S. Hill (2006) Wood Modification: Chemical, Thermal and Other Processes. ISBN: 978-0-470-02172-9
 8. Rowell, R.M. (1998) Property enhanced natural fiber composite materials based on chemical modification. In: Science & Technology of polymers and Advanced Materials. Ed. By P.N. Prasad et al., Plenum Press, NY
 9. Handbook of wood chemistry and wood composites (edited by R. Rowell) (2013) ISBN 978-1-4398-5380 (only chapter 3 – Wood composites).
 10. Daniel, et al., (2009) Energy consumption in refining Scots pine and Norway spruce TMP is governed by fiber morphology and ultrastructure. In Proceedings of the IMPC conference, Sunsdvall; pp. 82-86
 11. Copies of OHs

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0213 Anmälningskod: SLU-30228 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%