Ny sökning
SG0213

Trävetenskap och träteknologi

Syftet med kursen är att ge en omfattande översikt över grunderna i vedens byggnad som börjar från molekyler nivå, mikro- och makrostruktur med avseende på funktion och tillämpningar i slutprodukter inklusive bio-ekonomiska aspekter. Kursen innefattar grundläggande och avancerade egenskaper hos trä, fibermaterial, bio-kompositer, deras hållbarhet och nedbrytning, skydd, behandling och testning. Aspekter av biomaterial modifiering och industriell processteknik t ex. sågverk, massa- och papperstillverkning, bio-komposit material, bioraffinaderier och framtida potential för lignocellulosa i avancerade material kommer också att diskuteras.

Det övergripande målet för kursen är att ge studenterna en fördjupad kunskap om trä och lignocellulosa som råvara för konventionella och moderna teknologiska processer.

Gästföreläsningar, studiebesök och projektrelaterade uppgifter är obligatoriska.

Information från kursledaren

2020-11-25
Information regarding the course schedule
To potential students, please note the schedule is only preliminary and may be changed in accordance with the ruling from the University with respect to Corvid-19 and possibly with regarding the number of students that register. The normal course contains a number of practical moments and trips to industry that likely to be cancel. In this case additional student home exercises will be introduced.

2020-12-21

Important information!

According to the Rector's decision dated 11th of December 2020, the revised instructions for teaching and examination have been extended to cover the period from January until March 2021. This means that all courses must be planned for teaching and examination online for the first quarter of 2021.

Hi Everybody,

On behalf of the course organizers we would like to welcome you to the course and hope very much you will find it interesting and rewarding. For your information, the lectures, seminars, etc. will be conducted online. The preliminary schedule is updated. Welcome! Geoff & Nasko

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0213-30025 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0213

Läsåret 2023/2024

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30228)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30241)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30043)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30049)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-30083)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Trävetenskap och träteknologi (SG0213-20151)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Timmer Författare: Nylinder, M. and Fryk, H. (2011) ISBN: 978-91-576-9030-2 1) Massaved Författare: Nylinder, M. and Fryk, H. (2015) ISBN: 978-91-576-9306-8 1) Forest products and wood science Författare: Haygreen, J.G. and Bowyer, J.L. ISBN: Blackwell Publishing. 1) Science and Technology of wood; structure, properties, utilization. Författare: Tsoumis, G. (1991) ISBN: 978-3-941300-22-4 1) Forest Products and Wood Science Författare: Shmulsky, R., Jones, D. P. ISBN: 9781119426431 Kommentar: 7th edition, Wiley-Blackwell

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0213 Anmälningskod: SLU-30025 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%