Ny sökning
SG0197

Geografisk Informationsteknologi II

Geografisk informationsteknologi används inom många dicipliner och branscher som en integrerad del i digital arbetsflöden men även som kraftfullt analysverktyg för att undersöka komplexa samband och processer. I denna kurs genomför studenten ett eget projekt. Studenten får lära sig bryta ner ett problem och hur man strukturerar arbetet i projektform och sedan utföra projektet samt avsluta det med en rapport och en presentation. Under kursen kommer studenten att behöva läsa artiklar inom relaterade områden och diskutera dessa i små grupper med andra studenter. Fokus är på noggrannhet i spatiala data och hur dessa påverkar analyser och modeller.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0197

Läsåret 2022/2023

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40113)

2023-04-28 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40014)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40008)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40063)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40054)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40099)

2018-04-23 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Geografisk Informationsteknologi II (SG0197-40106)

2017-04-24 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0197 Anmälningskod: SLU-40025 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 100%