Ny sökning
MX0148

Konflikt, demokrati och processledning

Pedagogiken i denna kurs är baserad på upplevelsebaserat (experiential) lärande . I början av kursen presenteras teorier om sociala processen i konflikter och faktorer som påverkar effektivitet, kunskapsanvändning , konstruktivitet och destruktivitet i grupprocesser och omsamspelet mellan individer, grupper och organisationer. Metoder för konflikthantering och processledning presenteras. I den andra delen av kursen genomför studenterna ett projekt i grupp . Projektet är har två syften: 1 ) Att undersöka en naturresursförvaltningssituation och dess potentiella sociala konflikter med hjälp av olika metoder 2 ) Att observera och reflektera över de sociala processerna inom den egna projektgruppen och mellan egna gruppen och andra sociala system, såsom andra studentgrupper , lärare och aktörer som deltar i undersökningen .


Projektarbetet resulterar i en rapport som beskriver den undersökta situationen samt i en processrapport som beskriver arbetssätt och sociala processer. I den individuella tentamen tillämpar studenterna formella teorier vid analys av fallstudier och egna erfarenheter


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0148

Läsåret 2023/2024

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30314)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30099)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30217)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30225)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0148 Anmälningskod: SLU-30174 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%