Ny sökning
MX0130

Miljö- och djuretik


  • Under kursen diskuteras frågor mot bakgrund av olika etiska utgångspunkter och i kontexten av SLUs verksamhetsområde. Denna kontext tydliggörs med hjälp av gästföreläsningar eller studiebesök. I kursen tränas också förmågan till kritisk diskussion, bland annat genom seminarier och skrivövningar.  • Miljö- och djuretiken behandlar frågor om hur människan bör förhålla sig till naturen och djuren. Denna kurs behandlar centrala begrepp för diskussionen om människans förvaltning och hållbara nyttjande av biologiska naturresurser. Exempel på sådana frågor är: Har naturen eller ekosystem ett egenvärde? Har djur rättigheter och hur kan de i så fall tolkas? Är det etiskt acceptabel att föda upp djur för köttproduktion? Kan det vara befogat att offra stora naturvärden för att åstadkomma ekonomiska vinster? Är det moraliskt riktigt att patentera grödor i utvecklingsländer? Har vi plikter gentemot framtida generationer? Ett idéhistoriskt perspektiv på miljö- och djuretikdebatten introduceras också.
Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för MX0130

Läsåret 2022/2023

Miljö- och djuretik (MX0130-30107)

2023-02-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Miljö- och djuretik (MX0130-30275)

2022-02-18 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Miljö- och djuretik (MX0130-30278)

2021-02-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljö- och djuretik (MX0130-30284)

2020-02-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Miljö- och djuretik (MX0130-20049)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljö- och djuretik (MX0130-20151)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Miljö- och djuretik (MX0130-20146)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Torpman, O. Miljöetik: Från problem till lösning. Studentlitteratur 2017. ISBN 9789144107738.

Fischer, B. Animal Ethics: A Contemporary Introduction. Routledge 2021. ISBN 9781138484436.

Ytterligare online-artiklar eller handouts kan tillkomma.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0130 Anmälningskod: SLU-30486 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 33%