Ny sökning
MV0224

Marken som växtplats och växtkännedom 3

Marken är en av våra viktigaste naturtillgångar, och grunden för all växtlighet. En bred kunskap och förståelse för markens egenskaper och funktioner är grundläggande för all planering och användande av mark.Kursen består av två delar – en markvetenskaplig del och en växtdel, som knyts ihop genom att studera hur olika jordar och växtsamhällen relaterar till varandra.I kursens markdel lär du dig om markens beståndsdelar, markens fysikaliska, kemiska och biologiska processer och egenskaper samt geoteknik. Fokus läggs på naturligt förekommande jordar.I kursens växtdel lär du dig om växters uppbyggnad, funktion och krav på växtplats samt får en påbyggnad av tidigare växtkännedom.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen "Marken som växtplats och växtkännedom 3" (MV0224).

Kursstart sker måndagen den 28/8 kl.10.15 i sal "Framtiden" i MVM-huset.

Tisdagen den 29/8 är det exkursion. Vi kommer besöka olika platser i Uppsala (med buss). Guidning och information kommer delges i bussen, så egna transportmedel är inte tillåtna. Bussen avgår från Ultuna (bussparkeringen utanför kåren) 9.00. Kom i tid! Vi är åter på Ultuna cirka kl. 16. Vi kommer göra stopp för lunch i området runt Rektorsparken/Katedralskolan. Där får ni själva ordna med lunch, antingen på en restaurang i närheten, eller om ni hellre vill ha med er lunch och äta ute i parken. Vi kommer göra flera stopp och gå ut ur bussen, så ha kläder efter väder. Observera att exkursionen är obligatorisk.

Hälsningar,

Kursteamet, genom kursledare Helena Linefur

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0224-10306 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0224

Läsåret 2022/2023

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0224-10044)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Marken som växtplats och växtkännedom 3 (MV0224-10139)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur markvetenskap: Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala. Karin Blombäck, Sigrun Dahlin och Jan Eriksson.

Övningshäfte markvetenskap: Övningskompendium i markvetenskap

Litteratur Växten: Växtbiologi. Tom Ericsson.

Litteratur Växtkännedom: Perennkompendium samt Träd- och buskkompendium

Kursboken i markvetenskap, övningskompendiet i markvetenskap, perennkompendiet samt träd- och buskkompendiet kommer finnas tillgängliga digitalt på Canvas vid kursstart. Hör av er till kursledaren om ni önskar få tillgång till litteraturen i förväg.

Häftet Växtbiologi kommer kunna köpas i Servicecentret (Ulls hus).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: G1F
Ämne: Markvetenskap Biologi
Kurskod: MV0224 Anmälningskod: SLU-10306 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%