Ny sökning
LV0129

Human nutrition och fysiologi

Kursen tar upp förekomst, upptag och omsättning av de viktigaste näringsämnena i maten. Vidare behandlas de fysiologiska processer som sker vid i intag, matsmältning och upptag av näringsämnena. Områden som tas upp är energigivande (proteiner, kolhydrater, fett) näringsämnens egenskaper, funktion, reglering och metabolism, behov och bristtillstånd, samt förekomst i kosten. Vidare beskrivs hur de fysiologiska processerna regleras. Studenterna beräkna sitt eget kost- och energiintag och utvärderar dem mot kostrekommendationer.  1. Makronäringsämnen

  2. Fysiologi bakom matsmältning och upptag av näringsämnen

  3. Praktiskt arbete inom energiomsättning och metabola mätningar


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: lärarledda föreläsningar och övningar, flippat klassrum, seminarier, quizz, laborationer såväl som grupp- och projektarbete. I ett projektarbete kommer studenten att kunna fördjupa sig i valda delar av kursens innehåll.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:   • Kommunikation (genom att utveckla förmåga att muntlig och i skrift redogöra för och vidare diskutera information, olika problem och lösningar)

  • Etik (genom att utveckla förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter)

  • Gruppdynamik och självutveckling (genom att utveckla förmåga att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser, samt förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens).

  • Informationskompetens (genom att utveckla förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning).

  • Kritiskt tänkande (genom att utveckla förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar).


Följande moment är obligatoriska:


Deltagande i laborationer, gruppundervisning och seminarier är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare befria den studerande från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0129-20294 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Introduction to Human Nutrition second edition Författare: Michael J. Gibney ISBN: 9781405168076 Kommentar: It is a recommended. However the lectures are not just limited to this book. The book is available online (google it, otherwise it will be on canvas later).
  2. Textbook of Medical Physiology 13th edition Författare: Guyton and Hall ISBN: 9781455770052 Kommentar: It is recommended. However the lectures are not just limited to this book.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Naturvetenskap
Kurskod: LV0129 Anmälningskod: SLU-20294 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%