Ny sökning
LV0121

Research training food science


  • Studenten deltar i den ordinarie verksamheten på en akademisk institution. Kursen genomförs som ett individuellt projekt. Studenten identifierar vilket ämnesområde och metodik hen är intresserad av och kontaktar kursledaren samt en forskare som kan handleda. I början av kursen ska student och handledare skriva en arbetsplan. Studenten introduceras i relevanta säkerhetsrutiner. En litteraturstudie relaterade till ämnesområdet eller metoderna genomförs. Projektet avslutas med en kort skriftlig rapport på engelska och muntlig presentation för forskningsgruppen. Rapporten ska innehålla en beskrivning av praktikplatsen och de utförda uppgifterna, en sammanställning av litteraturstudien, samt en diskussion i relation till de använda metodernas möjligheter och begränsningar.


Introduktion till säkerhetsrutiner för laboratoriearbete och riskanalys, individuell handledning och forskargruppmöten är obligatoriska.  • Forskningspraktik är en individuell kurs vars syfte är att ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken. Studenten får, genom att under en period delta i en forskargrupp, god inblick i livsmedelsforskning. Studenten får praktisk och teoretisk kunskap i olika metoder som används i livsmedelsforskning, samt insikt i vilka begränsningar olika metoder kan ha.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0121-20161 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0121

Läsåret 2022/2023

Research training food science (LV0121-20189)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - livsmedel Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0121 Anmälningskod: SLU-20161 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%