Ny sökning
LV0113

Vegetabiliska livsmedel

Kursen Plant Food Science ges i sin helhet på engelska och är avsedd för dig som är intresserad av livsmedel med råmaterial från växtriket. Den är på avancerad nivå och kräver att du har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap eller motsvarande. Kursen beskriver livsmedelskedjan från skörd till slutliga livsmedelsprodukter för de viktigaste grödorna. Många processtekniker beskrivs i detalj och vi diskuterar hur dessa kan påverka kvaliteten på maten beroende på vilka råvaror som ingår. Livsmedelskvalitet kan ses på olika sätt och i kursen fokuserar vi främst på sensorisk och näringskvalitet eftersom det är viktiga aspekter för konsumenterna. Vi diskuterar också funktionella egenskaper som är relevanta för industrin vid processning, hantering och lagring av livsmedelsprodukter. När det är möjligt försöker vi koppla alla dessa kvalitetsaspekter till sammansättningen av växtråvarorna.Kursen inkluderar föreläsningar, övning i att läsa vetenskapliga artiklar, tolkning av forskningsdata och två tillfällen med laborationer. Den avslutande skriftliga tentamen är utformad så att förståelse av teorin och förmågan att lösa problem gynnas.

Information från kursledaren

2020-12-21
Welcome to Plant Food Science 2020
The course will start January 18, 2021. There will be a call-over on Zoom at 10.30. Use the following link:

https://slu-se.zoom.us/j/61379533678

Passcode: 100640

A preliminary schedule is available. All compulsory parts are marked in the schedule, please note that some of these a group-wise. The groups will be divided by me after the call-over when we know the number of students in the course.

See you all in January!
Roger

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0113-30253 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0113

Läsåret 2022/2023

Vegetabiliska livsmedel (LV0113-30065)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Vegetabiliska livsmedel (LV0113-30179)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Vegetabiliska livsmedel (LV0113-30060)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Principles of cereal science and technology Författare: Delcour and Hoseney ISBN: 978-891127-63-2 Kommentar: Main course book.
  2. Food processing technology - Principles and practice Författare: Fellows ISBN: 978-1-84569-216-2 Kommentar: Reference book. A few copies of this book can be borrowed on a short term (1 day) from the department.
  3. Postharvest - An introduction to physiology and handelling of fruit, vegetables and ornamentals Författare: Wills et al. ISBN: 978-1-84593-227-5 Kommentar: Reference book. A few copies of this book can be borrowed on a short term (1 day) from the department.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Biologi Livsmedelsvetenskap Biologi
Kurskod: LV0113 Anmälningskod: SLU-30253 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%