Ny sökning
LV0110

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik

Kursen behandlar viktiga livsmedelskomponenter som vatten, kolhydrater, lipider, proteiner, vitaminer och mineraler, färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel och oönskade ämnen. Kursen behandlar också livsmedlens fysikaliska egenskaper liksom viktiga kemiska och fysikaliska analysmetoder. Laborationer som belyser kemiska komponenter och deras egenskaper och reaktioner i livsmedel genomförs. Skriftligt och muntlig presentation av projektarbete ingår.


Information från kursledaren

2023-07-24
Dear students

Welcome to the Food Chemistry and Food Physics ourse (LV0110 - 10331, 15 hp) - starting 28-08-2023.

Please find the relevant course literature published in Ladok. The course is divided into three modules, lectures and the final exam (8 hp), labs ( 5 hp), and presentations (2 hp). Some of the excercises and seminars are given in zoom but almost all the lectures will be given on campus. Detailed information about the course structure and its different activities will be given in the firset mandatory session on Monday, August 28 at 10.15 in C212 in Biocentrum.

Hope you all have a wonerful summer and looking forward to seeing you all in August!

Saeid and Jing

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0110-10331 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0110

Läsåret 2022/2023

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10057)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10205)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10279)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10058)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Chemistry Part

Course book

Fennema's Food Chemistry

Srinivasan Damodaran, Kirk L Parkin, CRS Press

ISBN9781482208122

Extra reading possibility (not obligatory, just an additional suggestion!):

Food - The Chemistry of its Components

Tom P Coultate, Royal Society of Chemistry

ISBN9781849738804

Physics part:

Chapter 7 from Fennema’s Food Chemistry

And chosen chapters from (both available as e-book from the library!):

Food Materials Science, Principles and Practice

Jose Miguel Aguilera, Springer Print

ISBN 9781461498285 eBook ISBN 9780387719474

Understanding and Controlling the Microstructure of Complex Foods

McClements, D. Julian, Woodhead Publishing

ISBN 978-1-4200-6573-2 Electronic ISBN 978-1-84-569367-1

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0110 Anmälningskod: SLU-10331 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%