Ny sökning
LU0090

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder

Detta är en fortsättningskurs i social teori, som bygger på kursen ”Forskningsprocessens kontext och process I”. I denna kurs presenteras dels grundläggande och fördjupande sociala teorier och dels tränas studenterna i att kunna använda och applicera teorierna på ett empiriskt material, det vill säga att lära sig att teoretisera. Kursen analyserar även sammankopplingen av teori och metod. Under kursen fortsätter studenterna att arbeta teoretiskt med sina individuella forskningsproblem. Dessutom övar de på att formulera och teoretisera runt olika forskningsproblem för att fördjupa sina kunskaper i praktisk teoretisk användning.

Kursen ger studenterna en fördjupad förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika teorier, begrepp och metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska grunderna för diskurs- och världssystemanalys, sociala analyser av byråkratier och förvaltning, actor-network-theory (ANT), strukturalism och poststrukturalism, kritisk teori och genusteori.

Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LU0090-10394 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0090

Läsåret 2022/2023

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder (LU0090-10104)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder (LU0090-10256)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder (LU0090-10230)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder (LU0090-10074)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder (LU0090-10159)

2018-10-01 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder (LU0090-10050)

2017-09-25 - 2017-11-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

The Process of Research II: Theories and Methods**:
Schedule and reading instructions**

Fall 2023

Örjan Bartholdson
orjan.bartholdson@slu.se

**Cristian Alarcón Ferrari
**Cristian-Alarcon.Ferrari@slu.se

Literature

You will only have to purchase the books marked with a *, that is, the first book mentioned on the list below.

Note that a couple of more texts will be added to the list soon.

Books:

*Inglis, David. 2012. An Invitation to Social Theory. Cambridge. Polity Press.

Excerpts of Books:

Barker, Philip. 1998. Michel Foucault. An introduction. Chapter 1: Body and text. Chapter 2: Power, truth and strategy. Edinburgh. Edinburgh University Press. Pages 1-47

Bourdieu, Pierre. 1987. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. Page: 22-30, 87-95.

Callon, Michel 1986: Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay In: Law, John (ed.): Power, action and belief: a new sociology of knowledge? London, Routledge, 1986, pp.196- 223.

Clifford, James. 1986. Introduction. Partial Truths. In *Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography *(ed. Clifford, James.; Marcus, George, E. 1986). University of California Press. Pages 1-26

Dean, Mitchell 2009: Governmentality. Power and Rule in Modern Society. Basic concepts and themes. London: Sage. Pages 16-51.

Eriksen, Thomas Hylland. Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. Pluto Press.

Fairclough, Norman 2001: Language and Power. Chapters: 2, 3, 4, 10. Harlow: Longman

Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York. Autonomedia. Pages to read will be announced later.

Foucault, Michel 1991: Governmentality. In: Burchell, G.; Gordon, C; Miller P. (eds.): *The Foucault Effect. Studies in Governmentality. *Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.

Foucault, Michel. 2000. Essential works of Foucault 1954-1984. Power. Vol. 3. Truth and Power. London. Penguin Books. 111-134.

Habermas, Jürgen 1989: VI. Intermediate Reflections: System and Lifeworld. In: The Theory of Communicative Action. Volume 2. Lifeworld and system: a critique of functionalist reason. Boston: Beacon Press (pp 113 - 197)

Hacking, Ian. 2004. The Archeology of Michel Foucault. Historical Ontology? Cambridge. Harvard University Press. Pages 73-86

Latour, Bruno 2005: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press. Introduction + Part 1 (=156 pp)

Moore, Henrietta. 1994. Kinship, labour and household: Understanding Women’s work. Feminism and Anthropology. Page 42-73

Ortner, Sherry. 2005. Making Gender; Is Female to Male as Nature is to Culture? Making Gender. The Politics and Erotics of Culture. Boston. Beacon Press. Pages 1-42

Outhwaite, William. 2009. The Colonization of the Lifeworld. Habermas. Cambridge. Polity Press. Pages 80-105.

Richardson, John E. 2007. A**nalysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Chapters 1 and 2. Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan.

Articles:

Delantey, Gerard. 2011. Varieties of critique in sociological theory and their methodological implications for social research. Irish Journal f Sociology. Vol. 19(1): 68–92

Lovell, Terry. 2003. Resisting with Authority: Historical Specificity, Agency and the Performative Self. In Theory, Culture & Society. Vol. 20(1): 1-17

Murray Li, Tania. 2007. Practices of assemblage and community forest management. In Economy and Society. Vol 36(2): 263-293

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Landsbygdsutveckling Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0090 Anmälningskod: SLU-10394 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%