Ny sökning
LK0434

Skogens och landskapets governance

Governance (samstyrning) av skog och landskap är ingen exakt disciplin. Till skillnad från planering och förvaltning av grönområden, som mer systematiskt och med förvärvad kompetens kan göras för en rad olika ändamål, är *governance* en ständig förhandling mellan olika intressen. *Governance* handlar om beslutsfattande. Olika aktörer med varierande makt och befogenheter påverkar hur skog och landskap förvaltas. I den här kursen gör vi en djupdykning in i governanceteorier och –trender, och tillämpar vår kunskap på samtida, verkliga fall, i allt från naturbaserade lösningar, över skogsförvaltning i den globala syd, till miljörättvisa. I kursen ingår muntliga prov och muntliga gruppredovisningar.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0434-10335 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0434 Anmälningskod: SLU-10335 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%