Ny sökning
LK0429

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om planering och gestaltning av boendemiljöer.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen!

Vi kommer att fokusera på boendemiljö och olika aspekter som är viktiga att tänka på när platsen närmast hemmet gestaltas och planeras.

I början av kursen kommer vi att göra två exkursioner som innehåller historiska tillbakablickar och nutida exempel. Den första är en cykelexkursion i halvklass på egen cykel. Har du inte möjlighet att ta en cykel till Uppsala så brukar det gå att låna av någon i andra halvklassen. Den andra exkursionen går till Örebro och Västerås och då ingår en övernattning. SLU står för buss och boende.

Ett preliminärt schema finns nu publicerat här på Studentwebben. Grupparbetet som ligger över jul och nyår brukar gå bra att göra på distans så den som har familj på annan ort kan passa på att åka hem. När kursen startar kommer vi att använda Canvas kalender.

Har du rätt till särskilt stöd, hör av dig till mig och skicka med intyg så kan vi se hur vi bäst löser det i den här kursen.

Ser fram emot att träffa er!
/Bodil och Marina

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0429-20067 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Tryckt upplaga:

Fletcher Margaret, Visual Communication: s 1-9, 21-41, 115-125 (boken kommer även att användas i kursen Formlära gestaltning i grupp i vår) (U6)

Krupinska Jadwiga, Att skapa det tänkta: s 9-11, 13-16, 42-44, 127-146, 151-175 (U1)

Tillgängliga pdf:er, finns på Canvas under litteratur:

Beckman Mimmi mfl, Lek på riktigt (U5)

Hallemar Dan, På gården artikelserie (U6)

Kristensson Eva, Bostadsgården - vardagsrum, lekplats, mötesplats, utsikt: s 3-9 (U3)

Stadsbyggnadskontoret i Malmö mfl, Stadens struktur: s 4-89, 95-100, 103-107 (U6 och U7)

Tankesmedjan Movium, Urbana ekosystemtjänster: s 10-15, 32-38 (U6)

Webben:

(Detta läses till U7 och ni kommer ha tid för det i jul och nyår, se schema!)

Läs på Sthlm stad och Uppsala kommuns hemsidor om Detaljplaner (DP), DP-och stadsbyggnadsprocesser och de olika stegen, vilka planhandlingar som ingår samt ögna genom underlag som använts inför framtagandet av en DP:

https://xn--vxer-loa.stockholm/stadsbyggnadsprocessen/

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/

Bekanta dig med PBL på Boverkets hemsida:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/

Läs på om teman inom PBL på Boverket:

  • Barnkonventionen och fysisk planering
  • Ekosystemtjänster i den byggda miljön
  • Kulturvärden
  • Nationella mål
  • Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling
  • Riksintressen.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/

För dig som är nyfiken och vill lära mer har Boverket en gratis PBL introduktionskurs på webben som tar ca 3,5 timmar. Du hittar den här:

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/10286/

Referenslitteratur

Tillgängliga pdf:er, finns på Canvas under litteratur

Hartig Terry mfl, Nature and health

Konijnendijk Cecil mfl, 3-30-300-regeln - för grönare och mer hälsosamma städer

Nilsson Kjell mfl, Forest trees and human health: kapitel 5

SLU mfl*, 100-listan arbetsdokument* (Vinnovaprojekt om växter för lekmiljöer)

SLU och Örebro kommun, Rapport om utveckling av lekotoper

Stadsbyggnadskontoret i Malmö mfl, Stadens struktur: s 90-100, 126-129

Uppsala kommun, Grönytefaktor Rosendal etapp 3

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0429 Anmälningskod: SLU-20067 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%