Ny sökning
LK0427

Hållbar skötsel av urbana grönområden samt växtkännedom

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om förvaltning av grönområden med fokus på urbana miljöer och stadsnära natur. Kursen syftar också till att ge studenten utökad växtkännedom.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Listan kan komma att kompletteras!

Bostads AB Poseidon (2017). Handbok för skötsel av naturmark, Göteborg, version 1.0

Göteborgs stad (2017). Parker och naturområden. Handbok för ett varierat växt och djurliv. Park och naturförvaltningen.

Lindblad, C. (2021). ”Varför bry sig om biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster i Sverige idag?”. I Tunón, H. & Sandell, K*.* (red.) Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor!, sid 15-23.

Persson, B. (1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. SLU/Movium

Persson, B., Kristoffersson, A., & Fors, H. (2009). Skötselmanual för bostadsgårdar. Gröna Fakta 4/2009. SLU/Movium.

Persson, B., Kristoffersson, A., Fors, H. & Lindgren, T. (2009). Handledning till skötselmanual för bostadsgårdar. SLU Landskapsutveckling & SABO.

Randrup, T. B. & Östberg, J. (2017). Hållbar grönyteskötsel. Rapport 2017:6. SLU: Alnarp

Wissman, J. (2021). Om invasiva växtarter. Stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter. Naturvårdsverket.

Publikationer och länkar för Biologisk kulturarv

PDF finns på Canvas

Svensson, N. Aspelin, S. Andersson, G. Oppenheim, F. (2021). Gröna fakta nr 5/2021 SLU/Movium

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0427 Anmälningskod: SLU-40046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%