Ny sökning
LK0426

Träden i staden

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper om träd i urbana miljöer, hur de kan bidra till en hållbar stad och vad som krävs för att nå dit.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0426-20056 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Sjöman, H. och Slagstedt, J. (red.). (2015) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur AB, Lund. ISBN 9789144073385

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0426 Anmälningskod: SLU-20056 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%