Ny sökning
LK0400

Urban landskapsdesign

Kursen behandlar moment som på olika sätt berör samspelet mellan analys, metod-och konceptutveckling genom studier av designteori, via skissarbete och slutligt förslag till utformning. Urban landskapsdesign utgör kursens fokus där en eller flera verkliga eller iscensatta situationer behandlas.


Landskapsvisualisering går som en röd tråd genom kursen och bidrar till att öka studentens medvetenhet om samspelet mellan det kontextuella sammanhanget och konceptutveckling. Studenterna uppmuntras till ett experimentellt förhållningssätt där analyser och utvärdering varvas med teoretiska inslag. Stor tyngd ligger på genomförande av tillämpande uppgifter och på teoretisk förståelse av ämnet. Kursens olika moment möjliggör interaktion och kunskapsinhämtning mellan den relevanta branschen och studentgruppen.


Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0400-30119 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0400

Läsåret 2022/2023

Urban landskapsdesign (LK0400-30004)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Urban landskapsdesign (LK0400-30239)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: G2F
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0400 Anmälningskod: SLU-30119 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%