Ny sökning
LK0398

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4

I den här kursen får du kunskaper om växter kopplat till ståndortsfaktorer med fokus på urbana miljöer och växtbäddar, samt påbyggnad av växtkännedom.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-01 och 2024-05-22

Andra kursvärderingar för LK0398

Läsåret 2022/2023

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0398-40032)

2023-03-22 - 2023-05-10

Läsåret 2021/2022

Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 (LK0398-40058)

2022-03-25 - 2022-05-13

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur LK0398

Referenslitteratur växtkännedom

The Planting Design Handbook av Nick Robinsson (ISBN 9781472415493)
Denna bok har ni använt i tidigare kurser. Boken finns i olika utgåvor och alla fungerar
bra, men om du kan, välj gärna den nya utgåvan från 2016.
Den finns även som E-bok på biblioteket.

Växtkompendium träd och buskar Institutionen för Stad & land, SLU, Ultuna.
Drott Emelie, Elg Roger, Eskilsdotter Sofia, Jessica Jansson & Myhr Ulla Tillgängligt som pdf via Canvas.

Häftet Växtbiologi av Tom Ericsson (ISSN 1652-7097).
Den kan du köpa i Servicecentret på SLU. Häftet är ett särtryck av ett antal artiklar som
Tom skrev för Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården mellan
åren 2007-2008. Tom tänkte särskilt på er och denna kurs när han skrev artiklarna.

Träd i urbana landskap av Henrik Sjöman & Johan Slagstedt (ISBN 9789144073385)
Boken hjälper studenter och olika yrkeskategorier så som landskapsarkitekter,
planerare, trädgårdsmästare och anläggare med vägledning i vilka olika situationer som
kan uppstå i en stad och hur det påverkar trädanvändningen, vilka strategier olika träd är
utrustade med och hur man kan dra nytta av dem i stadsmiljö samt hur man slutligen
väljer rätt art eller sort för varje plats och funktion.

Referenslitteratur mark

Allt material är referenslitteratur i vilken delar av innehållet kommer att ta upp under
kursen. Allt utom Jordkokboken kommer att finnas tillgängligt i Canvas.

AMA Anläggning20. Svensk Byggtjänst, 2020.
Råd och anvisningar till AMA Anläggning17. Svensk Byggtjänst, 2017.

Geoteknik för landskapsarkitekter. En orientering inom geotekniken. Bayoglu Flener E
& Johansson T, 2015, Bjerking, SLU. (Läggs ut i Canvas).

Greenbyggnad. Svenska Golfförbundet 2003.

Grönatakhandboken – Växtbädd och vegetation. Pettersson-Skog m fl. 2017.

Jordkokboken av Folkesson A. 2016. (ISBN 9789173337847)
Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA,

Utgåva 2, Svensk Byggtjänst (Kan lånas på Ultunabiblioteket)
Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala.
Blombäck K., Dahlin S. & Eriksson J. 2022. (Kursboken från MV0224)

Markmiljö för träd och buskar. Schmidtbauer P. 1997. ISSN 0284-9798 Gröna Fakta nr
4, Moviumsekretariatet, SLU.

Planera för sol och torka. Öman E. 2008. Bo Rätt nr 1, årg 24.

Plantering och etablering av alléträd. Trafikverket 2010.

Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok. Stockholms stad 2017.

Material som delas ut under kursen

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 49988 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Markvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0398 Anmälningskod: SLU-40067 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%