Ny sökning
LK0396

Studio - Markprojektering

I den här kursen introduceras du de vanligaste bygghandlingarna i form av ritningar som används vid anläggande av ny mark och landskap och hur dessa framställs med hjälp av CAD.

Information från kursledaren

Välkommen till Studio Markprojektering.

I kursen kommer vi att jobba med grunderna för markprojektering som är höjdsättning av mark, olika markmaterial, hållbarhetsaspekten, konstruerande av ritningar i AutoCAD, samt förvaltning av anläggningen. Ni kommer att projektera er egna gård i den mån det går.

Ni behöver (förutom litteraturen) även att ha skisspapper, skallinjal och penna till kursstart. Dessa kommer ni att använda framför allt när ni höjdsätter.

Vid kursstart kommer ni att kunna köpa CAD-kompendiet i Servicecenter för ca 100:-.

Kom ihåg att registrera er på Ladok. Vi ses på ritsal 2 vid kursstart!

Maria Wisselgren- kursansvarig

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2024-02-28

Andra kursvärderingar för LK0396

Läsåret 2022/2023

Studio - Markprojektering (LK0396-30048)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Markprojektering (LK0396-30131)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

OBLIGATORISK LITTERATUR

Vid kursstart så kommer ni ha tillgång till flera pdf-er. Om någon behöver ha tillgång till dessa innan, mejla maria.wisselgren@slu.se

*Ej obligatorisk litteratur, använd som referenslitteratur

Arkitektens handbok 2023

Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Studentlitteratur AB, 2023

Bra bok om allt från parkeringsmått, PBL till skruvar. Äldre utgåvor ok, se till att kapitlet: ”Landskap” finns med.

Läsanvisning:


*Allmänt*

*Skalor

Ritningssymboler

Ritningsviktning

Ritningsblanketten

Begrepp inom fastighetsvärlden

*Planer enligt PBL

*Bygglov

Ett uppdrags olika moment

Ritningar

Entreprenader

Landskap
Hela kapitlet.

Byggnadsplanering

Tillgänglighet

*Hustyper


*Byggnadsdelar*

Grundtyper

**Material *

Sten

Murblock (förband)

Betong

Metall

*Installationer etc.
Färgsystem- NCS och RAL

*Klimatkartor

*Register och begrepp

Koder för ritningsnumrering

CAD Övningsbok

Anders Westin, SLU Alnarp, 2020.

Kompendium med övningsuppgifter som vi använder i kursen. Konkreta kommandon och anvisningar om hur man ritar i AutoCAD. Texter läses på plats. Finns att köpa i Servicecenter, Ulls hus för ca 100:- efter 10 januari.

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt

Klas Eckerberg, 2011

Pdf med utdrag ur kompendium. Tillhandahålls vid kursstart. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och formalia.

Länkar till hemsidor och pdf-er

Boverkets byggregler: översikt: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/

Boverkets byggregler: Tillgänglighet: https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/

När ska BBR tillämpas: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/nar-bbr-ska-tillampas/

Lantmäteriet. Vad är ett höjdsystem? https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Hojdsystem/

Lantmäteriet. Koordinatsystemet SWEREF 99: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tredimensionella-system/SWEREF-99/

Entreprenadformer: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/upphandling/entreprenadformer/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0396 Anmälningskod: SLU-30139 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%