Ny sökning
LK0375

Utökad växt- och ståndortskännedom

För att med framgång kunna använda och gestalta med växter måste man känna växterna väl. Det gäller inte bara namn, släktförhållanden och utseende, utan också hur de växer naturligt och vilken utveckling och karaktär de får i olika anlagda miljöer beroende på klimat, marksubstrat, ljusförhållanden, konkurrens m.m. Kursen syftar till att ge en utökad växt- och ståndortskännedom för privat såväl som offentlig miljö.

Information från kursledaren

Varmt välkommen till kursen!


På Canvas (som ni ska har tillgång till från den 30 juni) finns allt undervisningsmaterial samlat under kursens gång. Förutom växtlistor och preliminärt schema, har ni även tillgång till modulerna med obligatorisk litteratur och referenslitteratur samt två kompendier med bildmaterial på växterna som ska examineras.


Kursen genomförs i huvudsak på plats i Alnarp men med digitala inslag för att ge flexibilitet och möjlighet att kunna erbjuda föreläsare från andra länder och andra delar av Sverige.


Mellan den 26 juni- 14 augusti har jag (Cecilia) semester så då kommer det inte vara möjligt att nå mig på mail och telefon.

Ha en fin sommar!
Cecilia


Obligatorisk kurslitteratur 2023
Sjöman och Slagstedt (2015) Träd i urbana landskap Kapitel Naturen som förebild s 57- 229 och Rätt växt för rätt plats s. 331-361

Samt litteratur som finns tillgänglig via Canvas:
Bellard et al. (2013). Will climate change promote future invasions? Global Change Biology, 19(12), 3740-3748.

Hitchmough (2011) Exotic plants and plantings in the sustainable, designed urban landscape. Landscape and Urban Planning (100) 380-382

Persson och Smith (2014) Biologisk mångfald i urbana miljöer. CEC, Lunds Universitet

Persson (2012) Strategier, åtgärder och uppföljningsmetoder till stöd för pollinerande insekter i stadsmiljö.

Leo (2018) Botaniska namn

Sjöman et al. (2016) Diversification of the urban forest. Urban Forestry & Urban Greening (18) 237-241

Strand et al. (2019) Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista.

Wahlsteen & Lorentzon (2010) Gröna fakta- Ormbukar. Movium, SLU

Wahlsteen och Sjöman (2009) Gröna fakta- Tåliga perenner för hårdgjorda stadsmiljöer. Movium, SLU

Wissman et al (2023) Om invasiva växtarter - Stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter. Naturvårdsverket

Wiström et al (2009) Gröna Fakta- Strukturrika planteringar. Movium. SLU

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0375-10228 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0375

Läsåret 2022/2023

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10002)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10159)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10101)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0375 Anmälningskod: SLU-10228 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%