Ny sökning
LK0357

Trädvård

Huvudtemat för kursen är trädvård i teorin och i praktiken. Detta innebär att olika trädvårdsåtgärder diskuteras och analyseras. Du kommer att kunna göra rekommendationer gällande åtgärder som är lämpliga för träd på olika växtplatser och i olika åldersfaser. I kursen ingår, förutom föreläsningar och grupparbeten, utomhusundervisning i form av demonstrationer, undersökningar och praktiskt arbete. Du kommer även få göra trädinventeringar och riskvärderingar, både i grupp och på egen hand. När du gått denna kurs ska du kunna göra kvalificerade bedömningar över urbana träds vitalitet, skador, risk och åtgärdsbehov.

Information från kursledaren

All information kring denna kurs hittar ni på kursens Canvas. Obs. uppdaterat schema.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0357-20078 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0357

Läsåret 2022/2023

Trädvård (LK0357-20017)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Trädvård (LK0357-20156)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Trädvård (LK0357-20049)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Trädvård (LK0357-20053)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: LK0357 Anmälningskod: SLU-20078 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%