Ny sökning
LK0351

Växt- och marklära för landskapsingenjörer

Kursen ger grundläggande kunskaper om växter, vegetation och mark samt sambanden mellan dessa. Du ska efter avslutad kurs kunna beskriva och förklara vegetationens utveckling och kopplingar till ståndortsförhållanden, speciellt med inriktning på mark.

Kursen innehåller delar som systematisk botanik, morfologi, växtkännedom och grundläggande vegetationsbyggnad samt grundläggande kunskaper om mark såsom naturliga jordars fysikaliska och kemiska egenskaper. Kunskaperna ger grunder och förståelse som sedan kan överföras till mark-växtsystem byggda av människan. Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och övningar men även mycket eget ”spring i parken” för växtinlärning samt läsande av litteratur.

Information från kursledaren

Hej alla nya ling-studenter!

Välkomna till er första kurs här på programmet!

Logga gärna in er på canvas och börja bekanta er med kursens innehåll. Ett tips är att börja titta på de växtlistor som ni kommer lära er under kursens första hälft. Är det många du känner igen?

Ses snart!

Frida

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0351-10084 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0351

Läsåret 2022/2023

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10350)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10284)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10009)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Växt- och marklära för landskapsingenjörer (LK0351-10093)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista LK0351

Obligatorisk litteratur

Växter, ståndort och vegetationsbyggnad

 • Sjöman H. & Slagstedt J. (2015) *Träd i urbana landskap, *Förlag: Studentlitteratur, ISBN: 789144073385
 • Kompendium i vegetationsbyggnad (finns på canvas) 
 • Kompendium ståndort (finns på canvas).
 • Stadens hårdgjorda miljöer som växtplats (finns på canvas)
 • Selection of trees for urban forestry (finns på canvas)
 • Se även rekommenderad referenslitteratur nedan.

Mark

 • Sjöman H. & Slagstedt J. (2015) *Träd i urbana landskap, *Förlag: Studentlitteratur, ISBN: 789144073385 Kapitel 8
 • Karin Blombäck, Sigrun Dahlin & Jan Eriksson, Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala, Institutionen för mark och miljö, SLU, 2021 (finns på canvas).
 • Urban soils (finns på canvas)
 • Näring och Gödsling (finns på canvas)
 • Geologi SGU (finns på canvas)
 • Kvartärgeologi SGU (finns på canvas)
 • Se även rekommenderad referenslitteratur nedan.

Referenslitteratur

Litteraturen nedan är ej obligatorisk, utan endast en rekommendation till referenslitteratur från kursledningen. Samtliga böcker finns att tillgå via SLU biblioteket, hör gärna med kursledningen om du vill ha vidare tips på litteratur.

Perenner & gräs

 • Hansson, B & M (2009) Gräs & bambu, våra trädgårdsväxter: inspiration, skötsel, lexikon. Stockholm: Prisma. 160 sid.
 • Hansson, B & M. (2007) Perenner, våra trädgårdsväxter: inspiration, skötsel, lexikon. Stockholm: Prisma,. 320 sid.
 • Lorentzon, K (2008) Blommor och buskar. Wien: Blommor och buskar förlag KB
 • Phillips, R & Rix, M (1993) Perennials. London: Pan MacMillan, Ca 240 sid. Finns både Early Perennials och Late Perennials.
 • Rice, G, RHS (2006) Encyclopedia of Perennials. London: Penguin Books Ltd. 496 sid.

Lignoser

 • Sjöman H. & Slagstedt J. (2015) *Stadsträdslexikon, *Förlag: Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-10693-9 Kommer att behövas i framtida kurser
 • Hillier Nurseries/ Coombes, A J & Hillier, J (2007) *The Hillier Manual of Trees and Shrubs. *Newton Abbot: David & Charles PLC, 512 sid.
 • Johnson, O & More, D, Collins (2006) Tree Guide The Most Complete Field Guide to the Trees of Britain and Europe. London: HarperCollins Publishers. (som en pocketversion av Cassell’s Trees of Britain & Northern Europe). 464 sid. (pocket).
 • Langschwager, L (red.) (1996 & 1997) Havens Planteleksikon træer och buske. Lyngby: Det Danske Haveselskab,.. 674 sid i två delar.

Sommarblommor

 • Månsson, L & Johansson, Bk (2006) ICA bokförlag

Geofyter – lökar & knölar

 • Hessayon, Dr D G (1999) *The Bulb Expert. *London: Expert Books Ca 128 sid.
 • Phillips, R & Rix, M (1989) (Book of) London: Pan MacMillan. 256 sid.
 • Wingård, C (red.) (1999) Tulpan. Simrishamn: Tjörnedala Trädgårdsförening. 143 sid.

Vegetationsbyggnad

 • Dunnett N. & Hitchmough, J. (2004) *The dynamic landscape *London: Spon Press
 • Gustavsson R. & Ingelög T. (1994) *Det nya landskapet *Jönköping: Skogsstyrelsen.
 • Olsen I.A. (1999) *Planter i miljøet *Forlaget Grønt Miljø.
 • Strukturrika planteringar (finns på canvas)
 • Surjordsväxter (finns på canvas)
 • Woodland (finns på canvas)

Mark

 • Borg, A. (red.)(2018) Tema: Under markytan, Biodivers, 23, 1, ISSN 1401-5064
 • Eriksson, J., Dahlin, S., Nilsson, I., Simonsson, M. (2017) Marklära, Studentlitteratur, Lund, ISBN 978-91-44-06920-3
 • Fogelfors, H. (red.) (2015)Vår mat, odling av åker- och trädgårdsgrödor, Studentlitteratur, Lund, ISBN 978-91-44-09280-5
 • Langenskiöld Folke, A., (2017) Trädgårdsboken om jord, Bokförlaget Langenskiöld, Stockholm, ISBN 978-91-87007-94-1
 • Wallander, H. (2015) Jord, funderingar kring grunden för vår tillvaro, Bokförlaget Langenskiöld, Stockholm, ISBN 978-91-87007-82-8

Övrigt

 • Corneliuson, J (1997) *Växternas namn – Vetenskapliga växtnamns etymologi *, Finland: Wahlström & Widstrand. 614 sid.
 • Kingsbury, N (2009) *Natural Garden Style: Gardening Inspired by Nature *192 sid. London: Merrell Publishers Limited.
 • Mossberg, B; Stenberg, L, *Den nya nordiska floran *, Wahlstöm och Widstrand
 • Sandström, M (2009) *Trädgård i kallt klimat, *Stockholm: Natur & kultur 127 sid.
 • Tema Nord (1998) *Vegetationstyper i norden, *Köpenhamn: Nordiskt ministerråd. 706 sid.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: LK0351 Anmälningskod: SLU-10084 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%