Ny sökning
LK0348

Studio - Form och landskapskaraktär

Den här kursen är uppdelad i två delkurser som samspelar med varandra. Landskapsarkitektur med fokus på att förstå vad som formar ett landskaps karaktär och formlära med fokus på att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i formlära som är relevanta för landskapsarkitektens arbete.Inom landskapsarkitektur studerar vi kartor och besöker platser som vi försöker beskriva utifrån olika aspekter. Vi bygger modeller i olika material som visar på landskapets topografi, markanvändning och andra karaktärsdrag. Dessutom läser och skriver vi texter med fokus på att beskriva landskap. Målet är att studenten ska lära sig att översiktligt registrera och tolka ett landskaps olika karaktärsegenskaper utifrån olika aspekter samt formulera sina iakttagelser i ord och bild.Inom formläran prövar övar vi förmågan att se, att uttrycka oss och att utforska. Vi avbildar föremål, modeller och miljöer, i olika hastigheter och med olika fokus, i svart-vita tekniker och i färg. För att träna seendet och förmågan att snabbt fånga det vi ser på papper ingår krokiteckning som ett återkommande moment. Vi lär oss också konstruera perspektiv och vi undersöker den kreativa processen i ett konstnärligt projekt där vi ger form åt tankar och idéer.

Information från kursledaren

MATERIALLISTA - FORMLÄRA ÅK 1 HT 2023
Det finns möjlighet att ställa frågor om materialen vid kursintroduktionen.

Skriv ut:
• Perspektivhäfte måste skrivas ut inför övningen Perspektiv I den 7/11 respektive den 14/11.

Skiss/teckningsmaterial:
• Skissbok, minst A5, gärna större.
• Blyertspennor, t.ex. 6B, 2B, 4H, varav minst en laverbar. Pennan bör ha ett stift som är minst 5 mm eller en vanlig penna med träskaft. Det vill säga inte en skrivpenna med 0,5 eller 0,7 mm stift.
• Svart och vit teckningskrita (hard pastell).
• Stompf.
• Pennvässare.
• Knådgummi, ett radergummi som är formbart och skonsamt mot pappret.
• Vattenfasta tuschpennor i olika tjocklekar, t.ex. 0,2, 0,5 samt en lite större penselpenna (brush tip, poängen är att samma penna kan ge varierad linjebredd). De ska kännas bekväma att skissa med.
• Trolldeg (1dl vatten, 2 dl vetemjöl, 1 dl salt, 1 msk olja) alt modellera den 20/12
• Sax.

Till krokipassen behöver du:
• En rulle med ritpapper, till exempel IKEAs Måla ritrulle

Till perspektivövningarna behöver du:
• Vinkelinjal (triangelformad).
• Pennor som ger tunna, skarpa linjer.
• Rutat papper

Till kursens färgövningar behöver du:
• Akvarellfärger, mindre set eller lösa färgkoppar.
• 2 akvarellark (56x76 cm). Vi rekommenderar Saunders Waterford 300g, 1 med grov gräng och 1 med fin gräng. Beräknat för både hemövningar och övningar på campus.
• Runda akvarellpenslar med spets, minst en stor pensel (storlek 10 eller större).
• En moddlare, det vill säga en platt vanlig målarpensel som kan vara av billig kvalitet, 5- 10 cm bred.
• En rejäl vattenmugg (ca 3 dl).
• Blandkoppar. Vita iskubsformer av plast har visat sig fungera bra.
• Maskeringstejp, det vill säga sådan som används vid målning av väggar mm.
• Svamp. Natursvamp för den som vill, det fungerar även med vanlig tvättsvamp för städning eller badsvamp så länge de inte innehåller rengöringsmedel.
• Spik eller annat vasst föremål.
• Vitt stearin. Tex ett värmeljus.

Frivilligt:
• Textillim (casco fungerar bra) eller maskeringsvätska.
• Tandborste.
• Blomspruta.

Några ord om akvarellmaterial:
Det finns många olika märken med stor variation i kvalitet, hög kvalitet är dyrare. Akvarellfärger finns både i s.k. färgkoppar och på tub, båda fungerar bra och kan blandas med varandra.
Exempel på märken som studenter brukar använda och som ger god kvalitet till ett överkomligt pris: Rosa Gallery, Lukas, Schmincke. Om du redan har akvarellfärger av något annat märke så ska du naturligtvis börja med att använda dem. Ofta finns prisvärda set (det minsta är fullt tillräckligt). Om du köper lösa koppar istället för ett set, se till att du har en röd nära grundfärgen (drar varken mot gult eller blått), en mörkblå nära grundfärgen (drar varken mot grönt eller violett), en varm gul (mot orange), en kall gul (mot grönt), raw Sienna och burnt Sienna.
Det finns både hårpenslar och syntetpenslar. Vi förordar blandpenslar syntet/nöthår eller syntetpenslar framför hårpenslar då de fungerar nästan lika bra och är väldigt mycket billigare. Hellre flera billiga penslar än en dyr, det är bra att våga vara lite hårdhänt med sin pensel. Fördelen med hårpenslar är att deras strån är taggiga och de har därför förmågan att magasinera mer vatten. Hårpenslarna finns i många olika kvaliteter. Vanligaste är nöthårspenslar och mårdhårspenslar.
Slutligen brukar vi få frågor om akvarellpennor som alternativ till det material vi ber er införskaffa. Pennorna passar till andra tekniker än de vi kommer att arbeta med.

Obs! Ha gärna oömma kläder t.ex. en gammal storskjorta eller förkläde om du är orolig för att få fläckar på kläderna.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0348-20066 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0348

Läsåret 2022/2023

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20031)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20062)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20026)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Form och landskapskaraktär (LK0348-20023)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Delkursen Formlära

Läsningen ingår i blocket Avbilda i svartvitt och examineras vid ett seminarium:

 • Yuriko Saito (2007) Everyday Aesthetics, kap V:1 Moral- aesthetic judgements. Tillgänglig som pdf
 • Maria Ignatieva & Markus Hedblom. An alternative urban green carpet, Science 362:411, 148-149. Tillgänglig som pdf.

Läsningen ingår i blocket Avbilda i färg och läses inför övningen anteckna med färg:

 • Jean- Filippe Lenclos & Dominique Lenclos (2004) Colors of the World: The Geography of Color, Analysis of a site Tillgänglig som pdf.

Läsningen ingår i momentet Steps to landscape thinking och läses under juluppehållet:

 • Oles, T. Go with Me 50 Steps to Landscape Thinking. Tillgänglig som pdf.

Läsningen ingår i blocket Skissen och examineras vid ett seminarium.

 • Pirjo Birgenstam (2000) Skapande handling, Vad är en skiss och vad är inte en skiss (del av). Tillgänglig som pdf.
 • Betty Edwards (1987) Drawing on the Artist Within: An Inspirational and Practical Guide to Increasing Your Creative Powers, Drawing up the rules of the game. Tillgänglig som pdf.
 • Sabine Ammon. (2019). Drawing Inferences: Thinking with 6B (and Sketching Paper). Philosophy & Technology. 32. 10.1007/s13347-018-0323-5. Tillgänglig som pdf.

Delkursen Landskapsarkitektur

Det här ska du ha läst innan momentet ”Att karakterisera landskap” börjar:

 • Europeiska landskapskonventionen, läs på Boverkets hemsida.
 • Stahlschmidt, P. et. al. (2017): Landscape analysis, Investigating the Potentials of Space and Place. Kapitel 2; Framing Analysis och kapitel 6; Regionalisation and landscape character assessement. E-bok tillgänglig via SLU biblioteket via länk.
 • Trafikverket, (2017): Landskapet är arenan, Tillgänglig som pdf.

Det här ska du leta relevant information i medan ni arbetar med momentet ”Att karakterisera landskap”:

 • Ekologigruppen, (2014): Dag Hammarskjöldsstråket – naturvärdesanalys, delar relevanta för Bäcklösa/Vipängen. Tillgänglig som pdf.
 • Upplandsmuseet & Karavan landskapsarkitekter (2014): Kulturhistorisk utredning – Dag Hammarskjöldsstråket, delar relevanta för Bäcklösa/Vipängen. Tillgänglig som pdf.
 • Trafikverket (2012): Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie västra Götaland, valda delar av sid 43-92. Tillgänglig som pdf.

Det här läser du inför litteraturseminariet efter jul:

 • Röster om landskap, Textkompendium för LK0348, Att beskriva landskap. Tillgänglig som pdf.
 • Trafikverket (2012): Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie västra Götaland, valda delar av sid 43-92. Tillgänglig som pdf.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0348 Anmälningskod: SLU-20066 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%