Ny sökning
LK0340

Trädgårdshistoria

Kursen behandlar trädgårdshistoria med fokus på Europa och Sverige i en idémässig och samhällelig kontext. I kursen studeras trädgårdshistoria med uppmärksamheten riktad mot sambanden mellan material, funktion och estetik, liksom relationerna mellan inom- och utomhusmiljöer. Här berörs även de olika yrkesrollerna i förhållande till en trädgårds eller parks uppbyggnad, bruk och vård, liksom hur trädgårdshistorisk kunskap kan användas som utgångspunkt i trädgårdsgestaltning.

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och en individuell skriftlig övningsuppgift ger träning i beskrivning och analys av en enskild trädgårdsanläggning i en idémässig och samhällelig kontext. Kursen är ett led i programmens generiska progression för akademiskt skrivande.

Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0340-40072 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0340

Läsåret 2022/2023

Trädgårdshistoria (LK0340-40165)

2023-03-22 - 2023-04-27

Läsåret 2021/2022

Trädgårdshistoria (LK0340-40128)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Trädgårdshistoria (LK0340-40031)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Trädgårdshistoria (LK0340-40103)

2020-03-25 - 2020-04-30

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0340 Anmälningskod: SLU-40072 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%