Ny sökning
LK0316

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur

Kursen tränar studenterna i självständigt grupparbete och genomförs av studenterna. Projekt eller teman kan föreslås av lärare om möjligt, men bör föreslås och måste bestämmas av studenterna. De stöds av handledare i processen att formulera projektplanerna och vid mellanliggande avstämningar.

Information från kursledaren

Experimental student project in landscape architecture with study trip to Kalmar and Skåne in week 7

Theme: Climate change and humidity gradients

In the course Experimental student project in landscape architecture (LK0316) you try alternative exploratory methods to face complex societal challenges, and you develop your own design process, new solutions and the way to communicate in an explorative way inbetween project and literature.

The teaching team formulates the annual societal challenge, and initiates early exploratory workshops with reading and discussion seminars in paralell. The students specify their larger project (in consultation with the teaching team), and decide upon: which investigative methods to use, which solutions to propose and how to visualize and communicate them.

This year's theme is “Climate change and humidity gradients” and the course connects to the research project COALA https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landskapsarkitektur/pagaende-projekt/coala/ where both the course leader/SLU and other organisations like SMHI, SGI, Kalmar municipality, Konstkiosk is part.

The focus of the course is project work, but it also includes a study trip, lectures, literature and seminars. Your work develop within the frame offered by the schedule and the litterature chosen (you find this by clicking the schedule botton on the right of this text).

Great emphasis is put on visual and experimental investigation both in the sketch and in the communication phase. The course contains individual as well as common compulsory elements. The group's joint discussions and analyzes are important contributions to the results from the course.

There are three important phases in the course: 1. Understand (examine/accept) the challenge; 2. Act (process a solution) and 3. Communicate (present). There are also three important “rules”: 1. YOU are responsible for your investigations, in all parts of the design process; 2. YOU must value and develop your own design methods; 3. YOU need to work a lot in the “Ateljé” (first part of the course) and then in the “Ritsal” (second part), to develop well yourself and to contribute to the common knowledge production in the course. We hope to see you there.

For the study trip in week 7, students need to finance train tickets and overnight stays at youth hostels or similar. Students and teachers organise the travel in collaboration.

Carola Wingren and Anna Lundvall

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för LK0316

Läsåret 2021/2022

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-30135)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-30138)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-40025)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-40033)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur (LK0316-30043)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

LK0316 Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Experimental student project in landscape architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller stadsplanering. Godkänt examensarbete/självständigt arbete på grundnivå eller kandidatexamen. Kunskaper motsvarande Engelska 6. Eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

Mål

Syftet med denna avancerade kurs är att studenterna ska få fördjupade kunskaper i projektarbete inom landskapsarkitektur.Efter avslutad kurs ska studenten ha förvärvat kunskaper för att:Kunskap och förståelse

- Redogöra för olika teorier och metoder för projekt- och lagarbete.

- Definiera och beskriva de olika delarna och stadierna i projektarbete.

- I en projektgrupp föreslå sätt att undersöka resultatet.Kompetens och skicklighet

- I en projektgrupp besluta och motivera ett specifikt projekt.

- I en projektgrupp arbeta fram en projektplan med mål, metoder, tidsplan och förväntade resultat.

- I en projektgrupp analysera och utforma ett urbant eller landsbygdslandskap och dess potential för utveckling med motiverade metoder.Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Reflektera över resultatet i förhållande till projektplanen.

Innehåll

Kursen tränar studenterna i grupparbete och genomförs av studenterna. De stöds av handledare i arbetet med att formulera projektplanerna och vid mellanliggande avstämningar.Kursen inleds med föreläsningar, litteratur och seminarier om teorier och metoder för projekt- och lagarbete.Tyngdpunkten ligger på att använda utredningsmetoder och experimentella metoder. Projekten behandlar idéer, koncept, mänsklig interaktion, rum, strukturer, innehåll, småskaligt eller storskaligt i landskapsarkitektur och har en verklig plats som utgångspunkt. Slutprodukten kan vara fullskalig tillfällig landskapsarkitektur, utställningar, affischer, modeller, filmer eller rapporter.Exempel på projekt är en landskapsarkitekttävling, en gestaltnings- eller planeringsuppgift, tillfällig landskapsarkitektur eller installationer.Projekt eller teman kan föreslås av lärarna om möjligt, men bör föreslås och skall beslutas av studenterna.Granskning och bedömning grundar sig på projektplanen som syftar till att träna upp ett professionellt förhållningssätt till uppgiften.Seminarier och aktiviteter kopplade till dem är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete enligt projektplanen skriven av projektgruppen och deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng.Det rekommenderas att studenten har ett förslag på ett projekt före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LK0254

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Literature + scientific papers found during work

Copies of mentioned pages on canvas from course start. 10 copies of Mathur & da Cunha to lend. Saunders & Yu exist as electronic recourse (some parts for free).

Desimini, Jill & Waldheim, Charles (2016). Cartographic grounds: projecting the landscape imaginary. 1 ed. New York: Princeton Architectural Press. Pp. 6-19, 30-33, 46-51, 72-75, 176-195 (approx. 45pp)

Foxley, Alice & Vogt, Günther (2010). Distance & engagement: walking, thinking and making landscape. Baden, Switzerland: Lars Muller Publishers. Pp. 7-32, 447 (approx. 25 pages)

Halprin, Lawrence (1986). Lawrence Halprin: changing places : {exhibition] San Francisco Museum of Modern Art from 3 July to 24 August, 1986. San Francisco, Calif.: The Museum. Pp. 11-33 (approx. 20 pages)

Mathur, Anuradha & Cunha, Dilip da (red.) (2014). Design in the terrain of water. [Point Reyes Station, California]: ORO editions. (Read the texts of Mathur & da Cunha, Hirsch, Spirn, Yu, Hood, Braham, Leatherbarrow, Dreiseitl, Echeverria & Gutiérrez, Latz & Todd). Pp. VIII-XII, 1-11, 40-49, 50-65, 82-89, 140-147, 154-185, 202-209. (approx. 90 pages)

McHarg, Ian L. (1992). Design with nature. New York: Wiley. Pp. 162-173 (approx. 10 pages)

Olin, Laurie. (2011). Form, Meaning, and Expression in Landscape Architecture. In Meaning in landscape architecture & gardens: four essays, four commentaries. Treib, Marc. & Gillette, Jane Brown. (eds.). New York: Routledge. pp. 22-81. (approx. 60 pages)

Saunders, William S. & Yu, Kongjian (red.). (2012). Designed ecologies: the landscape architecture of Kongjian Yu. Basel: Birkhäuser. Pp. 7-19, 42-49, 152-157 (approx. 20 pages)

Seggern, H & Werner, J. (2008). Designing as an integrative process of creating knowledge. In Lucia Grosse-Bachle, Hille Seggern, and Julia Werner (ed.) Creating Knowledge. Innovation Strategies for Designing Urban Landscapes, JOVIS Verlag GmbH, Berlin, pp. 35-65. (approx. 30 pages)

Treib, Marc. (red.) (2008). Representing landscape architecture. London: Taylor & Francis. Pp. 74-95 (approx. 20 pages)

Electronic websites for project search 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

https://ipbes.net/

https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/la-research/ongoing-projects/coala/

https://www.mathurdacunha.com/

https://placesjournal.org/

http://www.landezine.com/

...and newspapers and other on climate change, coastal adaptation and on design

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0316 Anmälningskod: SLU-30042 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%