Ny sökning
LK0248

Landskapsarkitekten i praktiken

Kursen ges inom ramen för Landskapsarkitektprogrammet på Ultuna med syftet att genom arbetsplatsförlagd undervisning ge studenten en djupare förståelse för yrket och dess förutsättningar. Under praktiken tillämpar studenten kunskaper förvärvade från utbildningen och ges samtidigt utrymme att reflektera över landskapsarkitektens yrkesroll utifrån egna praktikerfarenheter. I seminarieform träffas studenterna och presenterar respektive praktikplats för varandra. Genom en skriftlig rapport beskriver studenten en för landskapsarkitektyrket typisk arbetsplats samt dess roll och uppgifter i samhället.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0248-30156 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0248

Läsåret 2023/2024

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40079)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20081)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2023/2024

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10197)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40030)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30043)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20030)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10037)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40061)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30136)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20066)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10136)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40072)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30166)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20097)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10182)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40027)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30039)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20029)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10043)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40042)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30061)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20045)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10070)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40056)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30068)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20054)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10075)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40092)

2017-03-20 - 2017-06-04

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30118)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20087)

2016-10-31 - 2017-01-15

Läsåret 2016/2017

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10118)

2016-08-29 - 2016-11-06

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-40135)

2016-03-21 - 2016-06-05

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-30239)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-20136)

2015-10-26 - 2016-01-17

Läsåret 2015/2016

Landskapsarkitekten i praktiken (LK0248-10289)

2015-08-31 - 2015-11-01

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0248 Anmälningskod: SLU-30156 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%