Ny sökning
LK0193

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design

Under denna praktikkurs genomförs en nio veckor lång arbetsplatsförlagd praktik. Syftet med kursen är att du efter din praktikperiod fått en ökad förtrogenhet med vad det innebär att arbeta med skapande, funktion, underhåll och skötsel av våra gröna utemiljöer. Du söker själv kontakt med arbetsplatsen där du önskar praktisera, ibland efter samråd med ansvarig för praktikkursen och diskuterar tänkta arbetsuppgifter. Detta Efter detta tar kursansvarig för praktikkursen ställning till om dessa ligger inom den tänkta yrkesprofilen och beslutar om praktiken kan förläggas till arbetsplatsen.
Under de nio praktikveckorna skall du skicka in tre reflektioner/PM till din handledare vid SLU, ett efter varje avslutad tre veckors period. I dessa redogör och reflekterar du över utförda arbetsuppgifter och kopplar dina nya, praktiska erfarenheter till kunskap från utbildningen. Efter avslutad praktikperiod genomförs ett seminarium där alla studenterna som praktiserat under samma period, muntligt redovisar sin praktik. Under praktikperioden kommer du att få ett besök av din handledare från Alnarp. Vid detta besök ska du visa och berätta om dina arbetsuppgifter.
Under fliken Information från kursledare nedan finner du en detaljerad information om kursen.

Information från kursledaren

Varmt välkomna till Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer design!


All information du kan tänkas behöva som gäller praktikkursen finner du på kursens Canvassida. Klicka bara på Praktikkursens canvassida

Åsa Bensch kursansvarig

Email: asa.bensch@slu.se
Telefon/mobil: 040-41 51 69, 070-567 08 98

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0193-10198 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0193

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50052)

2024-06-03 - 2024-09-01

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40080)

2024-03-20 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30155)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20079)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50002)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40018)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30031)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20018)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-10029)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50078)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40134)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30235)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20146)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-10274)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50048)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40034)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30101)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20050)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-10104)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50072)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40102)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30203)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20110)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-10219)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50002)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40014)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30017)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20014)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-10029)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50014)

2018-06-04 - 2018-09-02

Läsåret 2017/2018

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40085)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-30116)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2017/2018

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-20077)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-10115)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-50006)

2017-06-05 - 2017-08-27

Läsåret 2016/2017

Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design (LK0193-40061)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0193 Anmälningskod: SLU-10198 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%