Ny sökning
LK0160

Studio - staden

I den här kursen får du bekanta dig med olika metoder för att beskriva och analysera en stadsdel, dess historia och dess framtid.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för LK0160

Läsåret 2022/2023

Studio - staden (LK0160-40151)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Studio - staden (LK0160-40060)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Studio - staden (LK0160-40071)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Studio - staden (LK0160-40024)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Studio - staden (LK0160-30059)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Studio - staden (LK0160-30064)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Studio - staden (LK0160-30114)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Studio - staden (LK0160-30238)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Studio - staden (LK0160-30093)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Studio - staden (LK0160-30099)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Studio - staden (LK0160-30153)

2013-01-21 - 2013-03-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Sim, David. 2022. Mjuk stad. Stockholm: Svensk byggtjänst.

Llewelyn Davies. 2007. Urban design compendium. London: English partnerships, The housing corporation.

Koch, D. (2018) En levande stad PLAN, 2018 6-7

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0160 Anmälningskod: SLU-40071 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%