Ny sökning
LB0122

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0122

Läsåret 2022/2023

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer (LB0122-30093)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer (LB0122-30220)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Mark och Växt

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

Husdjur

Husdjursdelen i kursen täcks till viss del av föreläsningar och powerpointpresentationer från dessa. Nedan finns förslag på litteratur som kan användas som komplement.

Broschyrer djurskyddsbestämmelser. Relevanta är Fjäderfä, Får och get, Gris, Nötkreatur: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker9/djurskyddsbestammelser/index.html

Statistik om den svenska animalieproduktionens omfattning: https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda9888f/1597390149922/7_Kapitel%206_2020.pdf

Rapporter/artiklar som delvis beskriver de olika produktionssystemen

Värphöns:
https://stud.epsilon.slu.se/14084/1/Witthuhn_K_1804080.pdf

Slaktkyckling:
https://stud.epsilon.slu.se/16830/1/bengtsson-dm-210618.pdf

Grisar:
https://stud.epsilon.slu.se/13529/1/Hellqvist_J_180703.pdf

Nötkött:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141315000852#tbl1fnj

Mjölkkor:
https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/04/mjolk-pa-gras-och-biprodukter-miljo-och-ekonomi-20190426_001.pdf

Länkar till viktig bransch/rådgivningsorganisationer m.m. där mer detaljerat material om produktionsgrenarna finns att tillgå på Canvas:

Livsmedelsvetenskap

Föreläsningshandouts och material som föreläsarna lägger upp på Canvas kommer att användas istället för kurslitteratur.

Boken Livsmedelsvetenskap av Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander; ISBN 9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra upplagan.

Ekonomi

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursmaterial kommer att tillhandahållas på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0122 Anmälningskod: SLU-30319 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%