Ny sökning
KE0073

Biokemi, fortsättningskurs

I kursen används föreläsningar, lektioner, datalaborationer, seminarier och övningar. Vissa aktiviteter genomförs i mindre grupper, andra i helklass.


Upprop med kursintroduktion, seminarier, datalaborationer samt gruppövningar är obligatoriska moment. Skriftlig och muntlig framställning övas genom bl.a. redovisning av resultat från datalaborationer, seminarier och gruppövningar.


Kursen består både av biokemisk teori och av arbete med biokemisk problemlösning.


Följande ämnen behandlas under föreläsningar, lektioner, seminarier, datalaborationer och övningar:  • tekniker för rening, analys och strukturstudier av proteiner  • genteknik, bioinformatik, "omics" (genomik, transcriptomik, proteomik, metabolomik), rekombinant genexpression  • enzymer: katalytiska mekanismer, reglering av aktivitet, allosteri, effektivitet, specificitet, enzym-assays  • kolhydratmetabolism: pentos-fosfatvägen, glukoneogenes, glykogen, reciprok reglering  • metabolism av fetter, lipider, aminosyror, proteiner, nukleotider, kvävemetabolism  • integrering av metabolism: näringsintag, homeostas, hormonell kontroll, kroppsvikt, BMI, övervikt, träning, svält, alkohol  • membrankanaler, pumpar, signaltransduktion, sensoriska system, receptorer
Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-05 och 2024-04-09

Andra kursvärderingar för KE0073

Läsåret 2022/2023

Biokemi, fortsättningskurs (KE0073-30062)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Biokemi, fortsättningskurs (KE0073-30177)

2022-02-18 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Biochemistry

https://qa-cat.macmillanlearning.com/Catalog/product/biochemistry-ninthedition-stryer


**Författare: **J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer 
**ISBN: **978-1-319-11467-1 
**Kommentar: **Sidhänvisningar ges till senaste upplagan 9th edition. Tidigare upplagor 8th och 7th ed fungerar också.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0073 Anmälningskod: SLU-30299 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%