Ny sökning
KE0071

Grundläggande kemi

Den här kursen ger dig en introduktion till kemiämnet, och är anpassad för studenter som inte har läst kemi på gymnasiet. Att ha grundläggande kunskaper i kemi ger en mängd möjligheter, bland annat en förbättrad förståelse av växtnäring, processer i marken och principer för växtskydd. Du kommer också att ha nytta av det som tas upp på kursen under många kommande kurser i din utbildning.Förutom vanliga föreläsningar används övningar, laborationer och quizer, för att ge en varierande undervisning. Under gruppövningarna och laborationerna finns det tillfälle att ställa frågor och diskutera med övningsledaren, vilket ger ett bra stöd i studierna. Målet med kursen är att ge dig tillgång till ett kemiskt språk och en förståelse som gör det lättare att fördjupa sig i många andra aspekter av växtodling.

Information från kursledaren

Hej student!

Vi ser fram emot att träffas vid kursintroduktionen torsdagen den 30 september!

Nu har instruktioner som omfattar period 1b kommit från SLUs rektor. Vi får undervisa på campus med social distans och som jag tidigare skrev kommer vi att använda en digital hybridteknik. Ni delar själva in er i två lika stora grupper (A och B) på kursens Canvas-sida och denna gruppindelning använder vi under föreläsningar och räkneövningar. Vid föreläsningar är gruppen varannan dag i Art-1 med lärare och varannan dag i Art-2 med lärare/whiteboard och PP-presentation på storbildsskärmar och med möjlighet att kommunicera in till Art-1 (och dessutom titta över med ev frågor på rasterna).

Eftersom vi använder zoom mellan salarna kommer det att gå att följa föreläsningar också utanför campus, men jag vill understryka att kursen är en campuskurs (ingen distanskurs) och att möjligheter att interagera och delta i studentaktiverade moment off-campus därför är begränsade.

Under räkneövningarna kommer lärare att finnas både i Art-1 och Art-2 för att effektivt svara på era frågor. Vi kommer även att en lärare som ger övningsstöd på zoom åtminstone under de två första veckorna på kursen, men längre om om det behövs ur smittskyddssynpunkt.

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig!

Vänliga hälsningar

Marie Bengtsson och Björn Bohman
marie.bengtsson@slu.se
040-41 53 08

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0071-10155 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0071

Läsåret 2023/2024

Grundläggande kemi (KE0071-10263)

2023-09-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grundläggande kemi (KE0071-10314)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi (KE0071-10150)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi (KE0071-10290)

2019-10-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier KE0071

Betyg Skriftlig tentamen Laborationskurs Kunskapskontroller - Flipped Learning Individuella skrivquizzar
5 Studenten uppfyller samtliga krav för betyget 4 och examinationsresultatet vid den skriftliga tentamen är 90% eller mer.
4 Studenten kan förklara centrala, grundläggande kemiska begrepp och samband och lösa kemiska problem kvalitativt och kvantitativt. Kunskaperna i organisk kemi omfattar även strukturella samband. Studenten kan redogöra för processer som ligger till grund för analytiska metoder.
3 Studenten förstår centrala, grundläggande kemiska begrepp och samband och kan lösa enklare kemiska problem kvalitativt och kvantitativt. Kunskaperna i organisk kemi omfattar de viktigaste ämnesgrupperna. Studenten är orienterad om kemiska analysmetoder. Studenten genomför laborationsmoment som illusterar ett par relevanta arbetssätt och metoder. Grundläggande rapport-skrivning med fokus på kommunicerbarhet relevant för arbetslivet. Obligatoriskt moment som krävs för godkänd kurs.
U <60% på tentamensuppgifterna inklusive bonuspoäng. Laborationsmoment ej genomfört, laborationsrapport ej godkänd.
Bonus Laborationsrapport som godkänts inom tidsramen för kurs-perioden ger bonuspoäng att tillgodoräkna vid den skriftliga examinationen. Exakt antal meddelas vid kursstart. Samtliga kunskapskontroller med > 75% korrekta svar ger bonuspoäng att tillgodoräkna vid den skriftliga examinationen. Exakt antal meddelas vid kursstart. > 50% respe > 75% rätt på quiz 1+2 ger bonuspoäng att tillgodoräkna vid den skriftliga examinationen. Exakt antal meddelas vid kursstart.
Observera att betygen 4 och 5 också kan erhållas vid omtentamen

Litteraturlista

  1. Litteraturlista KE0071 "Grundläggande kemi" 2021 [Litteraturlista KE0071 "Grundläggande kemi" 2021] (https://slunik.slu.se/kursfiler/KE0071/10155.2122/Litteraturlista_KE0071_2021.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Kemi Kemi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: KE0071 Anmälningskod: SLU-10155 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%