Ny sökning
KE0066

Kemi, ekologi och statistik

Den studerande utvecklar ett kemiskt, ekologiskt och statistiskt tänkande som grund för fortsatta studier inom det lantbruksvetenskapliga området. Kursen vill ge ett helhetsperspektiv där de tre ämnena integreras. Kunskaperna och färdigheterna ger studenten redskap att arbeta för en hållbar utveckling i yrkesrollen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0066-20154 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0066

Läsåret 2023/2024

Kemi, ekologi och statistik (KE0066-20186)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Kemi, ekologi och statistik (KE0066-20036)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Kemi, ekologi och statistik (KE0066-20165)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Kemi, ekologi och statistik (KE0066-20109)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Kemi, ekologi och statistik (KE0066-20033)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Kemi, ekologi och statistik (KE0066-20021)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Kemi Kemi Lantbruksvetenskap
Kurskod: KE0066 Anmälningskod: SLU-20154 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%