Ny sökning
HV0215

Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod

Kursen behandlar grundläggande rättskunskap samt lagstiftning som rör djurskydd och djurhållning. Den ger en inblick i den offentliga kontrollen av djurskydd och kopplingen mellan djurskydd, djuretik och djurvälfärd. I kursen tränas djuretisk argumentation, granskning av vetenskaplig litteratur samt vetenskaplig kunskapsinhämtning.

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0215 Anmälningskod: SLU-10057 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%