Ny sökning
HV0207

Djurvälfärd, djurskydd och etologi

Kursen innehåller fördjupning inom områdena etologi och djurskydd.


Kursen är uppbyggd av självstudier med seminarier av vetenskaplig litteratur, där studenten aktivt leder genomförandet. Kursen innehåller ett antal nyckelföreläsningar, tillämpade övningar, bedömning av djurhållningsformer samt ett projektarbete i form av en vetenskaplig etologisk studie. I kursen tränas de generella kompetenserna debatt och argumentationsförmåga genom övningar där aktuella djurskyddsfrågor diskuteras ut flera olika perspektiv. Kursen innehåller ett projektarbete och studiebesök.


Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och studiebesök.


Information från kursledaren

Dear All,

Warmly welcome to Animal Behaviour and Welfare 2023!

We have added a preliminary schedule where you also can find a link to the e-book that is your course book. The book is freely avialiable via the SLU library. We will also use a large number of scientific papers as course literature.

We look forward to meeting you all soon!

Jenny & Else

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

HV0207-20014 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för HV0207

Läsåret 2022/2023

Djurvälfärd, djurskydd och etologi (HV0207-20101)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**Obligatory literature: **

**Not obligatory but highly recommended: **

One book focusing on Animal Behaviour, of your own choice. Here are some suggestions (if you find another book on the corresponding level that is more relevant for you that is ok):

  • Fraser, D. (2008). Understanding animal welfare : The science in its cultural context (UFAW animal welfare series). Oxford ; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
  • Manning, A., & Dawkins, M. (2012). An introduction to animal behaviour (6th ed.). Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
  • Price, E. (2008). Principles and applications of domestic animal behavior: An introductory text. Wallingford: CABI.
  • Broom, D., & Fraser, A. (2015). Domestic animal behaviour and welfare. (Fifth edition / Donald M. Broom and Andrew F. Fraser. ed.). Wallingford: CABI.
  • Martin, P., & Bateson, P. (2007). Measuring behaviour: An introductory guide (3.rd ed.). Cambridge: Cambridge Univ. Press.

If you want to prepare before the course on the basic elements of animal behaviour (and welfare) we suggest that you read Jensen 2009 (at least part 1). This book indicates the level of knowledge that is expected at course start.

  • Jensen, P. (2016). The ethology of domestic animals: An introductory text. Wallingford: CABI Pub.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Husdjursvetenskap - masterprogram Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0207 Anmälningskod: SLU-20014 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%