Ny sökning
HV0191

Djurskydd och djurvälfärd

Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad överblick och kunskap om olika aspekter som rör djurvälfärd (hur djuren mår) och djurskydd (människans handlingar och ansvar för djurens välfärd).

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för HV0191

Läsåret 2022/2023

Djurskydd och djurvälfärd (HV0191-30279)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Djurskydd och djurvälfärd (HV0191-30261)

2022-01-17 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista till kursen Djurskydd och djurvälfärd HV0191
För denna kurs finns ingen obligatorisk kurslitteratur. Däremot rekommenderas följande litteratur.

• Djurens beteende… och orsakerna till det, av Per Jensen, 2006. Förlag: Natur Kultur Allmänlitteratur, ISBN: 9789127357204

• Ny djurskyddslag, SOU 2011:75. Fritzes Offentliga Publikationer, tillgänglig på https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2011/11/sou-201175/
Läs främst kap 2-5 som handlar övergripande om lagstiftning och svensk djurhållning.

•*** Mind the Gaps! From intentions to practice in animal welfare legislation and private standards***, av Frida Lundmark, 2016. Avhandling, SLU Skara, ISBN: 978-91-576-8692-3. Tillgänglig på: https://pub.epsilon.slu.se/13669/


För den som vill fördjupa sig ytterligare rekommenderas:
• ***Routledge Handbook of Animal Welfare*** (1st edition) av Andrew Knight, Clive Phillips, Paula Sparks. [https://doi.org/10.4324/9781003182351]()
• ***Animal Welfare***, av Michael Appleby, Anna Olsson, Francisco Galindo. 3rd edition, 2018. Förlag: CABI Publishing, ISBN: 9781786390202
•*** En analys av regleringen av djurskyddsområdet från 1988 och fram till idag: förändringar och konsekvenser för djurens välfärd***, av Frida Lundmark Hedman, 2020. SLU rapport, tillgänglig på [https://pub.epsilon.slu.se/17144/]()
• ***Djurens juridik***, av Eva Diesen, 2016. Förlag: Wolters Kluwer, ISBN: 9789139015352
Utöver denna litteratur tillkommer även annan litteratur, inklusive vetenskapliga artiklar, under kursens gång.
Notera att litteratur kring lagstiftning skriven före 2018 hänvisar till den gamla djurskyddslagen (1988:534). Sedan april 2019 gäller en ny djurskyddslag (2018:1192). Detsamma kan gälla föreskrifter som hänvisas till i litteraturen, dvs dessa kan ha uppdaterats sedan boken/rapporten skrevs. Aktuell djurskyddslagstiftning hittar ni på Jordbruksverkets hemsida (under bokstaven L): [https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken#h-LDjurskydd]()

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0191 Anmälningskod: SLU-30034 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%