Ny sökning
FS0002

Food Planning

Kursen omfattar föreläsningar, workshops och litteraturseminarier, studiebesök, gruppuppgifter och projektarbeten.


Kursen behandlar olika aspekter av beteenden i matlandskap. Som utgångspunkt används olika nivåer, från individen (mikronivå) till lokala och regionala (makronivå), nationella och internationella landskap (mesonivå). Kursen ger verktyg till att förstå och analysera konsumentbeteenden och konsumentrörelser (exempelvis medborgarengagemang i mat och utvecklingen av alternativa matnätverk) och hur dessa påverkar matlandskap. Vidare ger kursen verktyg till att analysera och utvärdera matlandskap och hur maten kan användas som utgångspunkt i lokal och regional planering. Genom projektarbeten tillämpas kunskap och verktyg för landskapsanalys med maten som lins. Dessa analyser ligger till grund för att upprätta strategier, planer och åtgärdsförslag för utvecklingen av hållbara matlandskap. Kursen problematiserar de komplexa och dynamiska förhållandena mellan individ, matkonsumtion och -produktion, entreprenörskap, planering och politik.


Information från kursledaren

Dear students,

due to Covid 19, the first weeks of the course will be online. You will find the link to the course room in zoom under "course information". As soon as possible, we will go back to teaching at Campus Alnarp.

Looking forward to see you on the introduction!

/The teachers

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FS0002-30245 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FS0002

Läsåret 2023/2024

Food Planning (FS0002-30069)

2024-01-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Food Planning (FS0002-30208)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Grading Criteria, FS0002 Food Planning, 15.0 Credits Spring 2022

General Examination requirements

To complete the course, the student must:

• Receive pass in compulsory assignments in group and individual assignments, both in oral presentations and written reports.

• Demonstrate active participation in compulsory activities (seminars, workshops, excursion/s).

Compulsory activities. Preparation and active participation is key for the fulfilment of learning outcomes in the course. If you miss a seminar or other compulsory activity (marked in the schedule), contact the teacher responsible for the activity. Grades: pass or fail.

Group assignment: outline and present a food strategy. Active contributions from all members of the group is required. Grades: pass or fail.

Final paper. A critical discussion of a selected food strategy, by applying literature and perspectives given in the course. Grades: fail, 3,4,5

The final grade of the course is: fail, 3,4,5. Requirements for each grade:

Grade 3

 • The student is able to on a general level, Analyse strategies and apply planning tools, that may contribute to sustainable landscapes at different levels landscape with food as an analytic lens.

 • The student is able to demonstrate, a general understanding and evaluation of how how individuals' and organisations' behaviours influences and are influenced by food landscapes.

 • The student can identify and discuss, at a general level, various incentives may influence and contribute to sustainable food landscapes and societies.

Grade 4

 • The student is able to, on a deeper level, Analyse strategies and apply planning tools, that may contribute to sustainable landscapes at different levels landscape with food as an analytic lens and show connections to relevant literature from the course

 • The student is able to demonstrate, a general understanding and evaluation of how individuals' and organisations' behaviours influences and are influenced by food landscapes, and apply these insights on specific cases.

 • The student can identify and discuss, at a deeper level, how various incentives may influence and contribute to sustainable food landscapes and societies.

Grade 5

 • The student is able to, on a deeper level, Analyse, assess and develop strategies, and apply planning tools, that may contribute to sustainable landscapes at different levels landscape with food as an analytic lens, and show strong connections to relevant literature from various themes in the course.

 • The student is able to demonstrate, a deep understanding of how natural and cultural aspects coexist within one or several foodscapes and it´s relations to other foodscapes. The student should be able to identify potential synergies and/or conflicting interests between different perspectives, and be able to synthesise these and present them with great scientific accuracy.

 • The student can identify and discuss, at a deeper level, how various incentives may influence and contribute to sustainable food landscapes and societies and show strong connections both to specific cases and to relevant literature dealt with in the course.

If the student is entitled to special pedagogical support due to special needs, the examiner has the right to give an adapted test or allow the student to take the test in an alternative way.

Litteraturlista

 1. Sustainable food planning: evolving theory and practice Författare: André Viljoen and Johannes S.C. Wiskerke ISBN: eISBN: 978-90-8686-826-1, ISBN: 978-90-8686-187-3 [Sustainable food planning: evolving theory and practice] (https://doi.org/10.3920/978-90-8686-187-3) Kommentar: Book is available online (you need to be logged in to the SLU network either on Campus, or through VPN)
 2. Routledge Handbook of Landscape and Food Författare: Joshua Zeunert and Tim Waterman ISBN: eBook ISBN 9781315647692 [Routledge Handbook of Landscape and Food] (https://doi.org/10.4324/9781315647692) Kommentar: Book is available online and is accessible when logged in to the SLU network either on campus, or through VPN
 3. Images of foodscapes: Introduction to foodscape studies and their application in the study of healthy eating out-of-home environments Författare: B.E. Mikkelsen [Images of foodscapes: Introduction to foodscape studies and their application in the study of healthy eating out-of-home environments] (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1757913911415150?casa_token=qc92vK-rEKgAAAAA:cdzO9aYzHQf12qjGJFEXp-euBiTZ0tSAzEXA6Ell9b6xgmQI1_X4T5jQSa75Cp_pQ3wF-V1XH0bSlg) Kommentar: The article is available as pdf on the course home page. You need to be logged in at the SLU network either at Campus or through VPN to access the article through the link.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Food and Landscape Nivå: A1N
Ämne: Landskapsarkitektur Matstudier Food studies Landskapsarkitektur
Kurskod: FS0002 Anmälningskod: SLU-30245 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%