Ny sökning
EX1030

Självständigt arbete i nationalekonomi för agronomer, A2E

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.


Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.


Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.


Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Självständigt arbete i nationalekonomi för agronomer, A2E!

Här kommer allmän information om registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Ingen självregistrering tillämpas i denna kurs då samtliga studenter antas med villkor. Efter att kursen startat kommer kursledaren att återkomma till administrationen med en registreringslista där vi manuellt registrerar studenterna. Frågor om möjlig registrering vid villkorsantagning tas direkt med kursledaren.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronom nationalekonomi Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 52330 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: EX1030 Anmälningskod: SLU-10222 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%