Ny sökning
EX0982

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-10-13 och 2024-11-03

Andra kursvärderingar för EX0982

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-10342)

2023-08-28 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-50073)

2023-06-05 - 2024-03-10

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-30246)

2023-01-16 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-10288)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-50026)

2022-06-06 - 2023-03-12

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-30058)

2022-01-17 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-10052)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-50027)

2021-06-07 - 2022-03-13

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-30051)

2021-01-18 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-10058)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-50041)

2020-06-08 - 2021-03-14

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-30132)

2020-01-20 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0982-10134)

2019-09-02 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 152220 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0982 Anmälningskod: SLU-30290 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%