Ny sökning
EX0981

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0981

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-30288)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-10340)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-50072)

2023-06-05 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-30245)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-10287)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-50025)

2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-30057)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-10051)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-50026)

2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-30050)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-10057)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-50040)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-30131)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi (EX0981-10133)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0981 Anmälningskod: SLU-50130 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%