Ny sökning
EX0973

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi

The department undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest systems. The research in forest pathology concentrates on pathogenic fungi causing diseases in forests. We study the interactions between the pathogen, the host tree and the environment from molecular to ecosystem level. We investigate the biology of the fungal pathogens, colonization and dispersal patterns as well as possible measures to control or prevent damage to the forests. We also study the role of fungi for nutrient cycling in forest soils, global change biology, and biodiversity conservation.We offer thesis projects associated with all our research projects please consult our homepage:

https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/research/

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0973-10324 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0973

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-30274)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-50048)

2023-06-05 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-30203)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-10242)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-50031)

2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-30064)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-10058)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-50013)

2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-30036)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-10035)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-50043)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-30134)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi (EX0973-10136)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0973 Anmälningskod: SLU-10324 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%