Ny sökning
EX0957

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0957-10283 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0957

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-50089)

2024-06-03 - 2025-03-09

Läsåret 2023/2024

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-30236)

2024-01-15 - 2024-10-20

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-50037)

2023-06-05 - 2024-03-10

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-30192)

2023-01-16 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-JOKA1)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-10230)

2022-08-29 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-50020)

2022-06-06 - 2023-03-12

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-30048)

2022-01-17 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-10043)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-50024)

2021-06-07 - 2022-03-13

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-30048)

2021-01-18 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-10055)

2020-08-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-50022)

2020-06-08 - 2021-03-14

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-30108)

2020-01-20 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel (EX0957-10109)

2019-09-02 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 152220 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: EX0957 Anmälningskod: SLU-10283 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%