Ny sökning
EX0938

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0938

Läsåret 2023/2024

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-30123)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-50058)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-30229)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-50008)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-30016)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-50001)

2021-06-07 - 2021-08-15

Läsåret 2020/2021

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-30004)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-50003)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-30032)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-50029)

2019-06-03 - 2019-08-12

Läsåret 2018/2019

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-40134)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-30238)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-20153)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet (EX0938-10277)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: EX0938 Anmälningskod: SLU-30118 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 50%