Ny sökning
EX0904

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Master thesis in Business Administration!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

Registration for the course

You cannot register for this course by yourself as all students are admitted with conditions. At the start of the course, the course leader will send the administration a list of student names that the administration registers manually. If you have any questions regarding your registration possibility, please contact the course leader.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. See more information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0904

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-10360)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-30137)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-10152)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-30200)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-10231)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-30186)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-10200)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-30163)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-10163)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-30204)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E (EX0904-10240)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 52330 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Företagsekonomi Företagsekonomi
Kurskod: EX0904 Anmälningskod: SLU-30315 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%