Ny sökning
EX0889

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Welcome to Master thesis in Rural Development, Spring 2024.

During the master's thesis course you will conduct an independent project that culminates in your master's thesis. If you are in this course, please ensure that you are in contact with course leader, and that you have a supervisor to guide the development of your project.

Good luck!

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0889

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30105)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30192)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30213)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30154)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E (EX0889-30166)

2019-01-21 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55000 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: EX0889 Anmälningskod: SLU-30330 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%